Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výborové a členské schůze

 

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 30.4. 2023 

konané u př. Rýši v Hlbokém 

 

 

 

Přítomni: př. Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Navrátil J., Rýša M. 

Za KK: př. Jílek, 

 

Ostatní členové: př. Blaháček 

 

 

Program schůze: 

 

1. Zahájení 

2. Zpráva jednatele a pokladníka 

3. Letní setkaní chovatelů 

4. Speciální výstava 

5. Ostatní výstavy 

6. Volby 

7. Diskuze 

8. Závěr 

 

 

AD 1) Př. předseda uvítal všechny přítomné v krásném prostředí chovatelského areálu př. Rýši, popřál hodně úspěchů v právě začínající chovatelské sezoně i v osobním životě. 

 

AD 2) Svou zprávu jsem zahájil informací o stavu naší pokladny, kde máme k datu 31.12. 2022 částku 42.178,- Kč. Z toho 30.508,- Kč na účtě a v hotovosti 11.670,- Kč. Velice slušný. 

 

Sice to nebylo na schůzi, ale musím informovat o úmrtí př. Hamyho Mikuláše, který zemřel ve věku 86 roků. Na jaře si byl u mě pro kroužky na r. 23 ještě v dobré náladě. 

 

Počet členů klubu se snížil a je nás celkem 48 členů. Pro nečinnost v klubu byli vyřazeni př. Daniecki, Lampard, Nieodado a Jankovič. Mám je stále uvedeny v adresáři ale bez čísla a proto nejsou započítáni mezi členy. Za nové byli přijati př. Comba Kristian, Comba Vladimír oba Markušovice Slovensko chovatelé HV a PV, a př. Rychel Konrad Paczkow Polsko chovatel PV. 

Životní jubilea oslaví v tomto roce tito členové našeho klubu 

85 roků př. Niko, 75 roků př. ing Beer, př. Malina, 65 roků př.Jílek, př. Rýša, 55 roků př. Kacafírek, 50 roků př. Blaháček, 45 roků př. Ponížil Lukáš. Od některých chovatelů nemám uveden datum narození proto je nemohu zde uvést zato se omlouvám a musím napravit.. Jubilantům jménem svým i jménem klubu blahopřeji vše nejlepší. 

 

Své informace o činnosti od výstavy jsem zahájil zprávou o dovezení 20ks nových klecí, které jsme nechali vyrobit za peníze získané od Mze a za které musíme poděkovat př. Jílkovi, který vše zprostředkoval. Klece máme uschované u ZO Litovel a společně s okresem Olomouc a ZO Litovel snad budeme mít při speciální výstavě všechny velké voláče v klecích 50x50 cm. 

Konference UOK konané 13.5. 2023 v Pardubicích jsem se zúčastnil společně s př. předsedou Labudem Ervinem a s př. Blaháčkem, který reprezentoval okres Olomouc. Zúčastnilo se ho celkem stabilní počet zástupců okresů ( 49 okresů ze 75) a klubů (19 klubů z 28). Po úvodních povinných volbách návrhové a mandátové komise byl přijat navrhovaný program konference. 

Dle programu vystoupili jednotlivý členové UOK se svými zprávami ze kterých jen vybírám některé informace. 

Za posuzovatele př. Holáň informoval o nově zvolené komisi posuzovatelů v čele s novým předsedou př. Wiederem Pavlem. Máme uznaných 63 posuzovatelů a 8 adeptů na posuzovatele. Za novou komisi vystoupil př. Kožíšek, který poděkoval staré komisi a 

krátce informoval o nových cílech nové komise, především o větší spolupráci se vzdělavateli klubů, nově školení posuzovatelů pořádat na větší výstavě a oslovit mladé chovatele. 

Za plemenné chovy př. Kučera informoval o zhoršujícím problému a to již o udržení některých plemen holubů a ne jen jejich barev nebo variet. Z 38 žádostí o plemenné chovy bylo uznáno 32 plemenných chovů. Za plemenný chov náleží dotace 2.000,- Kč na veterinární péči. V r. 2022 bylo uděleno 40 chovům titul Mistr ČR na vystavené holubi při výstavě v Lysé nad Labem a to za vystavené 4 ks holubů min. 380 bodů stejného plemene a barvy. U klubů zaslalo své povinné hlášení jen 13 z 28, upozorňoval na nemožnost pracovat, pokud nejsou požadované informace zaslány. V r. 2023 slaví 100 let od založení klub moravského pštrosa. 

Ze standardizační komise byly podány informace o připravovaném novém vzorníku, který již měl být hotov, ale stále se na něm pracuje a vydání se připravuje. 

Z evropských informací od př. Veselého bylo konstatováno o problému nekonání evropských výstav. 

Za mládež př. Hrubá v r. 2022 se zúčastnili jen 3 mladí chovatelé olympiády mládeže v kategorii holubů. 

Poté následovali volby nové UOK, kde kandidovalo 10 kandidátů a kteří se představili. Volby proběhli podle jednotlivců a tajnou volbou. Z této volby vzešlo nové vedení UOK ve složení ing. Gajda Petr, zvolen předsedou, členové př. Barna, Brachtl, Popelek, ing. Krupka, MVDr Ráček, Bukovský. První schůze nové UOK proběhne 28.7. 2023 v Litomyšli. 

 

AD 3) LETNÍ SETKÁNÍ proběhne 19.8. 2023 v LITOVLI. 

Tradiční letni setkání probíhají ve velmi pěkné atmosféře, kdy si chovatelé do delší době pěkně „ zaholubaří“ s kamarády na společné téma holubi. Samozřejmostí budou připravené klece pro dovezené holuby, které budou okomentováni a zúčastněnými vybráni nejlepší, kteří budou oceněni poháry. Občerstvení zajistí osvědčená parta okolo pí Janečkové. 

Pro tento rok jsme odsouhlasili změnu v programu letního setkání a to s vložením do programu letního setkání „členskou schůzi“ !!!. Tuto změnu jsme provedli z důvodu problému kdy se nám stává speciální výstava prakticky jednodenní( sobotní ) záležitost a nedělní členská schůze bývá neusnášející, z důvodu malého počtu členů přítomných v neděli. 

Proto žádám všechny členy klubu, aby si do svého programu zařadili letni setkání a zúčastnili se členské schůze, kde proběhnou i volby nového výboru klubu. Věřím, že pochopíte novou změnu a pochopíte vážnost členské schůze a zúčastníte se v co největším počtu. K tomuto si připravíte své návrhy za nové členy výboru nebo můžete sami kandidovat za člena výboru a spolupracovat na vedení klubu. Předem děkuji za účast všem. 

 

AD 4 ) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA proběhne 28.-29. 10. 2023 v LITOVLI. 

Program speciální výstavy je stále otevřen a bude upřesněn na letním setkání po řádné diskuzi všech členů klubu. Myšlenka je uspořádat výstavu v sobotu s posuzováním, výběrem šampionů a vyhlášením výsledků. Časově velmi náročný program. Poté nám, především chovatelé z větších vzdáleností berou holubi a odjíždí. Pro ty chovatele, kteří se rozhodnou přespat v Litovli tak výstava bude ponechána až do neděle a vystavené holubi bude postaráno. Berte to jako předběžný návrh, který může být upraven. Jinak podmínky výstavy by měly zůstat nezměněny. Těším se na diskuzi k této změně. 

 

AD 5 ) OSTATNÍ VÝSTAVY při návštěvě poslední výstavy Morávia Brno 2022 jsem byl osloven vedením výstavy př. Ing Novotným a př. MVDr Ráčkem zda nezvážíme v klubu uspořádání klubové výstavy na výstavě v Brně. Toto jsem neslíbil, ale slíbil jsem, že výbor klubu výstavu Morávia Brno v r. 2023 podpoří a kolekce velkých voláčů bude reprezentativní. V minulých letech výstavu obesílali př. Jílek, Blaháček a Kacafírek a bylo vystaveno celkem cca 20-25 ks velkých voláčů. V rámci poměrně velké výstavy zanedbatelný počet holubů. Proto věřím, že si termín 9.-10. 2023 zařadíte do svého kalendáře a vystavíte na této výstavě. Výbor klubu zajistí podporu všech chovatelů, kteří vystaví na této výstavě. 

Pro klub a pro velké voláče jistá prezentace pro velký okruh zájemců o chovatelství. Po 

výstavě v Litovli, kde se účastní jen úzký okruh zájemců, bude účast na velké výstavě velice propagační. 

Mimo to připomínám i celostátní výstavu Chovatel 2023 v Lysé nad Labem v termínu 17.-18. 2023. 

 

AD 7,8 ) vše potřebné jsme probrali a diskuze byla volná a po dobrém obědě od domácí jsme ještě jednou prohlédli chov př. Rýši a výborovou schůzi ukončili.

 

 

 

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 14.8. 2021

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

SPOJENÉ SE SPECIÁLNÍ VÝSTAVOU

v LITOVLI

 

Přítomni: výbor: př.., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Holáň, Navrátil

Omluveni: př., Rýša, l

Ostatní členové: účast ostatních velmi, velmi dobrá. Zúčastnili se stálí účastníci klubových akcí, většinou z blízkého okolí ale i například přijel i př ing. Beer s manželkou až z Chebu. Velice potěšující byl počet vystavených holubů. Tentokrát to bylo organizováno jako výstava a bylo vystaveno přes 70holubů, což nejen mě ale i ostatní velice potěšilo. V tomto období nevídaný počet holubů. Sám musím všem vystavovatelům poděkovat

 

Program letního setkání: 1) Hodnocení vystavených holubů

2) Zahájení výborové schůze

3) Zpráva jednatele a pokladníka

4) Speciální výstava 23.-24.10. 2021

5) Podpora výstav

7) Diskuze

8) Volná diskuze

 

AD 1) V letošním roce bylo letní setkání organizováno jakostní výstava. Jednak jako náhrada za v loňském roce zrušenou speciální výstavu ale hlavní byl důvod získání záruky ministra zemědělství na naši výstavu s finanční podporou . I v loňském roce jsme získali záštitu ministra zemědělství na speciálku, ale ta se nekonala a o podporu jsme přišli. Proto jsme letos nečekali až na hlavní výstavu a uspořádali jsme výstavu při letním setkání.

K mému překvapení bylo vystaveno 70 holubů. Poděkování patří př. ing. Beer, Labuda Dušan, Blaháček Tonda,Ponížil Lukáš, Ponížil Tomáš, Novák Vladimír, Jílek František, Brachtl Josef, Cink Jan.

Hodnocení holubů se ujali př. Popelek a př. Holáň. Holubi byli hodnoceni klasicky na posuzovací lístek, kde byly vypsány přednosti, doporučení i vady ale nebyly uvedeny body z důvodu nevhodného období pro vystavování velkých voláčů, jak mladých tak i starých. Závěrem posuzování bylo provedeno slovní hodnocení vystavených holubů, posuzovateli kdy všem chovatelům vysvětlili svá hodnocení a poukázali na přednosti ale i na nedostatky vystavených holubů. Snahou bylo ukázat správný směr šlechtění našich velkých voláčů.

Za nejlépe hodnocené holuby byly vybrání HV černí př. Nováka Vladimíra, PV bílý př. Jílka, zAv př.Navrátila.

 

AD 2) Letní setkání pokračovalo výborovou schůzí za účasti všech přítomných. Úvodní slovo si vzal př. předseda Labuda Ervin , který poděkoval Všem za účast ve složité době a ocenil součastně i počet dovezených holubů.

 

AD 3) Na úvod jsem podal informace o stavu pokladny. Na účtě má klub 6 362,- Kč a na hotovosti v pokladně 15 104,- Kč. Celkem tedy 21 466,- Kč. Příjmy za loňský rok byly dotace od UOK za r. 2019 kdy jsme vystavili kolekci velkých voláčů v Nitře 7 500,- Kč a dotace za r. 2020 od UOK za splnění všech požadavků svazu. Na straně výdajů se objevily položky 2 000,- občerstvení letní setkání 2020 v Litovli, výroba reklamních předmětů ( reklamní hrnky s obrázky velkých voláčů ) 8 300,- Kč a za výrobu reklamního rolapu 1 083,- Kč.

Jelikož ze známých důvodů se nekonala ani konference odbornosti holubů a ani pravidelné setkání UOK s představiteli klubů a proto nemohl jsem podat pravidelné informace z činnosti UOK okrasných holubů.

 

 

 

AD 4 ) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU VELKÝCH VOLÁČŮ SE KONÁ 23.- 24. 10. 2021

v chovatelském areáli v LITOVLI, ul. Příční.

Program speciální výstavy:

Pátek 22. 10. 2021 – přejímka holubů 15 00 hod – 19 00 hod

Sobota 23. 10. 2021 – přejímka holubů 7 00 hod - 8 00 hod

- posuzování holubů bez účasti veřejnosti od 8 00 hod

- výběr nejlepších holubů od 14 00 h

 

Neděle 24. 10. 2021 – členská schůze s vyhodnocením holubů – 10 00 hod

- ukončení výstavy 12 00 hod

 

 

Klecné na naší výstavě se neplatí, ale zůstává manipulační poplatek 50,- Kč pro vystavovatele, který se bude vybírat na výstavě

Jako tradičně jsou vyhlášeny „memoriál Břetislava Švába na ČVSR a memoriál Hynka Slámy na HV obojí na kolekci 4 ks holubů z toho min 1 ks 0.1. Memoriál Josefa Svozila na vybraného HV nebo ČVSR ve žluté barvě. Oceněni budou nejlepší výletci u HV a ČVSR. Šampioni budou uděleni a vybráni na veřejném výběru za účasti veřejnosti v klubovně dále bude připraveno mnoho čestných cen.

Řazení holubů zůstává stejné. Stále platí, že budou odděleni holubi od holubic v jednotlivých barvách.Vím, že se diskutovalo o vystavování po chovatelích ale k velkým výstavám patří oddělení holubů od holubic.Je třeba se již připravovat předem a již uvést v přihlášce počty holubů . Při větším počtu v určitém barevném rázu vynikne rozdíl mezi 1.0 a 0.1 což posuzovatelé doufám využijí k citlivějšímu posouzení.

Ubytování je možno objednat v penzionu Relax tel.775360360 , penzion Starý mlýn tel.585313222, restaurace na rozcestí tel.585341498 Můžete volat nebo uvést v přihlášce a já ubytování zajistím.

 

Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem nebo i telefonicky na adresu:

Brachtl Josef, 783 85 ŠUMVALD 83

Tel. 773001282 e-mail: brachtl.josef@seznam.cz

 

uzávěrka přihlášek je 15. 10. 2021

 

AD 5 ) Výbor klubu se rozhodl v rámci propagace velkých voláčů podpořit v letošním roce jednu z větších výstav a to výstavu Morávia Brmo ve dnech 11.- 12. 12. 2021. Podpora bude spočívat ve společné organizaci přihlášek, zajištění organizaci dopravy na výstavu a z výstavy na předem dohodnuté místa. Chovatelé budou osloveni na speciálce,kde dohodneme podrobnosti.

V příštím roce se připravuje EV v Kielcích ( Polsko ). S předstihem se již připravujte na propagaci našich velkých voláčů.

 

AD 6 ) Do diskuze se zapojilo více chovatelů a to především na téma úprava vzorníku HV a ČVSR. Nejvíce se zapojili př. Dorazil a př.Laduda Dušan kdy se diskutovalo o délce a šířce ocasů (délka zadní partie ), výšce nohou kdy je vše spojeno pozicí postoj. Snažel jsem vysvětlit, že výbor klubu nepřipravuje žádné zásadní úpravy vzorníku, ale je třeba jen důsledně dodržovat ten stávající. Letní setkání a speciální výstavy nám dávají možnost sjednotit názor na výklad vzorníku a společně to vede k zdokonalování našich velkých voláčů. K návrhu v pozici křídla, že se mohou mírně křížit byl vysloven názor aby to nevedlo k užším HV. Př. Straňák připomněl, že HV by měl mít řádnou konstituci, šířku v hrudi a při držení v ruce to musí být kus holuba.

 

Diskutovalo se poměrně dlouho, ale hlavní bylo, že se jednalo o diskuzi přátelskou, kamarádskou a věřím, že i přínosnou pro všechny zúčastněné.

 

Na 4. 9. 2021 byla svolána konference UOK okrasných holubů do Pardubic, které jsem se zúčastnil společně s př. Blaháčkem, který zastupoval okres Olomouc. Na úvod jednání byl vznesen požadavek ing Boukalem ( klub českého staváka ), na doplnění programu konference o bod možnost posuzovat na speciálních výstavách klubů i jiným možným způsobem posuzování. U klubu ČS se jedná o posuzování na starý oceňovací lístek bodovým způsobem. Tento návrh byl zamítnut.

Následovali vystoupení členů UOK, př. Gajda přednesl zprávu o splnění usnesení z poslední konference.

Př. Holáň za posuzovatele uvedl, že svaz má 58 posuzovatelů, 8 adeptů na posuzovatele a z toho je 11 posuzovatelů mezinárodních.

Př. Kučera má na starosti kluby a plemenné chovy. Uvedl, že je uznáno 36 plemenných chovů ( v posledním roce bylo 8chovů zrušeno ale 9 chovů bylo uznáno nových ). Náš klub nemá žádného držitele plemenného chovu. Požadované hlášení odevzdalo 24 klubů z 28 klubů. Za splnění požadavku byly kluby odměněny částkou 3 500,- Kč a náš klub byl mezi držiteli odměny.

Př. Víšek v zastoupení měl zprávu o přípravě nově vznikajícího vzorníku. Pracují na sjednocení názvosloví barev a kreseb. Požádal kluby, aby si připravily své připomínky ke vzorníku a zaslali je na UOK. Náš klub již 2 roky diskutuje o úpravě vzorníku a je již připraven.

Př. Veselý uvedl, že ani zasedání evropského svazu nekonalo a EV byla přesunuta z Rakouska do Polska. Informoval i o snaze německých ochránců zvířat zařadit přepravu drobných zvířat mezi velká včetně povinné karantény, která by prakticky znemožnila uspořádání výstav.

Př. Gajda předložil rozpočet ke schválení.

Př. Krůta za kontrolní komisi řešil za poslední rok stížnost na předsedu a místopředsedu UOK klubem ČS a stížnost opět klubem ČS na neudělení dotace v r. 2019 za vystavení holubů na zahraniční výstavě.

V diskuzi vystoupil př. Boukal, který upřesnil podané stížnosti. Př. Kristek se ohradil vůči nařčení, že byl vyveden člen klubu ČS vyveden z výstavy Chlebičově kde posuzoval. Př. Petržílka se ohradil vůči zveřejněnému dopisu, uvedeného na oficiálních web stránkách klubu ČS na jeho článek uvedený v časopise Chovatel o zemřelém př. Brucknerovi.

Př. Vízek vystoupil se svým názorem člena kárné komise a nesouhlasil s neudělením dotace pro klub ČS v r. 2019.

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 15.8. 2020

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

v LITOVLI

 

Přítomni: výbor: př.., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D.,

Omluveni: př. Manda, Holáň, Rýša, Navrátil

Ostatní členové: účast byla celkem očekávaná, pravidelná účast chovatelů z okolí je stabilní, ze vzdálenějších míst je to zvláště v letošním roce horší. Ze Slovenska se letos nezúčastnil nikdo, co se dá pochopit.

 

Program letního setkání: 1) Zahájení

2) Zpráva jednatele a pokladníka

3) Drezura holubů – Popelek

4) Podpora ostatních výstav

5) Vzorník holubů

6) Vyhodnocení holubů

7) Diskuze

8) Oběd a volná diskuze

 

AD 1) Schůzi a letní setkání zahájil př. předseda Labuda Ervin, který přivítal všechny přítomné, poděkoval všem za účast a součastně za dovezené houby, kterých se sešlo cca 30 ks od 7 chovatelů.

 

 

AD 1) Schůzi a letní setkání zahájil př. předseda Labuda Ervin, který přivítal všechny přítomné, poděkoval všem za účast a součastně za dovezené houby, kterých se sešlo cca 30 ks od 7 chovatelů.

 

 

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 30.5. 2021 konané v LITOVLI

hala ČSCHDZ Litovel

 

 

Přítomni: př. Brachtl,, Labuda E, Labuda D.

Za KK: př. Jílek,

Omluveni: př. Holáň, , Rýša, Manda

Ostatní členové: př. Cink, Blaháček, Popelek J., Janeček L.

 

 

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. Zpráva jednatele a pokladníka

3. Letní setkaní chovatelů 2021

4. Speciální výstava 2021

5. Podpora výstavy

6. Diskuze

8. Závěr

 

AD 1) schůzi zahájil př. předseda, všechny přítomné s radostí po delší době, zaviněné nákazovou situací, přivítal a popřál všem k snad již klidnějším chvílím. Poté předal slovo jednateli

 

AD 2) Zahájím pravidelně informací o stavu pokladny klubu, ve které máme celkem 21.466,- Kč z toho na účtu 6.362,- Kč a na hotovosti 15.104,- Kč.

Jelikož se toho v minulém roce mnoho nekonalo tak i pohyb v pokladně byl minimální. Z hlavních bodů vybírám jen příjem 3.500,- Kč od UOK chovatelů holubů za splnění všech poviností požadovaných po klubech. Největší výdaj z pokladny byl výdej za reklamní předměty, které jsme chtěli použít i jako čestné ceny pro speciální výstavu a to částku 8.300,- Kč.

Jelikož se ani konference odbornosti holubů ani setkání představitelů klubů s UOK chovatelů holubů, které byly pravidelně organizovány ale letos se ze známých důvodů nic nekonalo. Proto nemůžu podat běžné informace.

Z mé činnosti stojí za největší zmínku podání žádosti o záštitu Ministra zemědělství ing. Miroslava Tomana. Této naší žádosti bylo vyhověno spolu s podporou finanční. Podpora je vázána na propagaci a organizaci výstavy našeho klubu Jelikož i v loni jsme tuto podporu obdrželi, ale z důvodu nekonání naší speciální výstavy jsme o podporu přišli. Za kladné vyřízení naší žádosti musíme poděkovat př. Františkovi Jílkovi, který vše inicioval a organizoval. Bez jeho aktivity bychom podporu nedostali.

Připomínám i výročí narození některých našich členů, kteří oslavili nebo budou slavit v letošním roce: 85 let – př. Hamy, př. Tichý, 75 let – př. Dorazil, 45 let – př. Manda,

40 let – př. Ponížil, př. Vlastník, 35 let – př. Kabeláč, 30 let – př. Popelek.

Všem oslavencům jménem klubu přeji vše nejlepší.

 

AD 3) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

A

LETNÍ SETKÁNÍ 2021

se koná 14.8. 2021

v LITOVLI

v areáli ZO ČSCH Litovel , ul. Příční

 

Letošní letní setkání uspořádáme jako Speciální výstavu s letním setkáním přátel chovu velkých voláčů 14.8. 2021 v chovatelském areáli ČSCHDZ Litovel, ul. Příční

Změna názvu akce je spojena s naší žádostí o podporu z Mze, kterou jsme požádali a byla poskytnuta na výstavu. A z důvodu nejisté doby jsme nechtěli čekat až na naší klasickou speciální abychom nepřišli o podporu jako loni.

Proto Vás žádám o přehodnocení vaší výstavní činnosti pro letošní výstavní sezonu a věřím, že vystavíte již v srpnu alespoň několik holubů. Vím, že pro výstavy velkých voláčů není vhodná doba, a vybrat vhodné holuby pro výstavu nebude jednoduché, ale zkuste se po delší pauze zúčastnit letního setkání i s holuby. Můžete vystavit starší holuby i výletky. Ocenil bych, kdyby se vystavilo alespoň 50 holubů. Ocenění provede př. Popelek.

Začátek výstavy je v 9.00 hod. Konec výstavy 14.00 hod.

Přihlášky zasílejte na adresu: Brachtl Josef, 78385 Šumvald 83, tel. 773001282 nebo e mail: brachtl.josef@seznam.cz do 12.8. 2021. Za přihlášku i jednotlivých holubů moc předem děkuji.

Jinak se bude konat tradiční setkání jako v jiných letech. Ve velmi přátelské atmosféře se setkáme s kamarády, probereme vše co jsme za poslední dobu prožili jak v osobním životě tak i v chovatelském.

 

AD 4)

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA

se koná 23.-24. 10. 2021

v LITOVLI

v areáli ZO ČSCH Litovel , ul. Příční

 

Okrajově jsme probírali i organizaci naší tradiční speciální výstavu, která snad bude bez komplikací jako loni když jsme ji museli zrušit.

Měla by proběhnout v podobném stylu jako v předešlích letech se stejnou organizací řazení holubů. K posouzení bude vyzván stejný tým posuzovatelů. Vyhlášeny budou i stejné soutěže o poháry.

Podrobněji probereme speciální výstavu na výboru při letním setkání, kde můžete přidat své připomínky.

 

AD 5) Za výstavu, kterou klub letos podpoří jsme vybrali výstavu Morávia Brno, která by se měla konat v prosinci 2021.

Podpora by se měla být v organizaci dovozu a odvozu holubů na výstavu pro ty, kteří jsou na trase zajištěné ode mne a pro ty, kteří jsou mimo tuto trasu by bylo přispěno finančně na dopravu.

 

AD 6) V diskuzi jsme probírali změny u HV a ČVSR v připravovaném vzorníku, které přednesl př. Jirka Popelek. Jedné se drobné úpravy, které narovnávají nepřesnosti z původního vzorníku a upravují pohled na oba naše velké voláče ve stejném náhledu. Jednalo se o úpravy v pozicích délky nohou, křídla se mohou mírně křížit, barva a lesk se narovnal. O všech těchto úpravách budete informováni na letním setkání a vše uzavřeme hlasováním na členské schůzi.

Upozornil jsem i na 65 výročí založení klubu, které slavíme v letošním roce. Dohodli jsme se na vydání pamětních listů podobně jako při předchozích výročí pro všechny členy klubu.

 

 

 

 

Vážení přátelé,

na základě dohody výstavního výboru a po telefonické diskuzi s ostatními členy výboru klubu jsme se rozhodli na zrušení naší speciální výstavy v termínu 24.-25. 10. 2020 z důvodu nákazové situaci covid 19 a tím související nařízení vlády o pořádání akcí. 
 
Výstavu pokud nám to umožní situace v lednu 2021 uspořádáme v termínu 23.-24. 1. 2021 společně s ZO ČSCH Litovel v rámci vrbkova memoriálu. Věřím, že jste se všichni těšili na naši výstavu a byli jste připraveni s velkými počty holubů a využijete možnost přijet na výstavu v lednu.
 
Jak je mi známo prozatím nebyly zrušeny výstavy v Brně ( Morávia ), Lysé nad Labem (celostátní ) ani výstava v Nitře ( byla přeložena na prosinec ). Doporučoval bych využít možnosti účastnit se výstavy v Brně 5. -6. 12. 2020 kde bychom mohli vystavit společně naše velké voláče a vhodně prezentovat klub. Po dohodě zajistím dle možnosti dovoz holubů na výstavu. 
Veškeré dotazy rád zodpovím na tel 773001282.
 
Brachtl Josef
jednatel klubu
tel 773001282

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 15.8. 2020

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

v LITOVLI

 

Přítomni: výbor: př.., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D.,

Omluveni: př. Manda, Holáň, Rýša, Navrátil

Ostatní členové: účast byla celkem očekávaná, pravidelná účast chovatelů z okolí je stabilní, ze vzdálenějších míst je to zvláště v letošním roce horší. Ze Slovenska se letos nezúčastnil nikdo, co se dá pochopit.

 

Program letního setkání:

1) Zahájení

2) Zpráva jednatele a pokladníka

3) Drezura holubů – Popelek

4) Podpora ostatních výstav

5) Vzorník holubů

6) Vyhodnocení holubů

7) Diskuze

8) Oběd a volná diskuze

 

AD 1) Schůzi a letní setkání zahájil př. předseda Labuda Ervin, který přivítal všechny přítomné, poděkoval všem za účast a součastně za dovezené houby, kterých se sešlo cca 30 ks od 7 chovatelů.

 

AD 2) Př.jednatel informoval přítomné o stavu pokladny ve které máme na účtě 2 867,- Kč a na hotovosti 18 493,- Kč celkem 21 360,- Kč. Za poslední období bylo vyplaceno dle dohody 8 300,- Kč za propagační předměty a součastně čestné ceny na letošní výstavu, dále bylo vyplaceno 1 000,- Kč na nákup papíru do výstavních klecí pro naši výstavu. Dále jsem měl vyplatit slíbenou dotaci těm chovatelům, kteří vytavovali své HV na výstavě v Nitře v roce 2019, kdy bylo slíbeno proplatit klecné v částce 23 Eur ( 575,- Kč. ). Všichni tito chovatelé se této dotace vzdali ve prospěch klubu za co jim patří velké poděkování. Jedná se o př. Dorazila Františka, Labudu Ervina, Nováka Vladimíra, Blaháčka Tondu,

Cinka Jana a Brachtla Josefa. Byla to vzorná prezentace klubu, za kterou jsme obdrželi ještě podporu od UOK ČSCHDZ.

Krátce jsem připomněl svoji činnost od počátku roku, o které jste byli informováni v zápise z poslední výborové schůze.

 

AD 3 ) Př. Popelek Jirka si připravil pro naše letní setkání své zkušenosti s drezůrou holubů, které měl připravené a promítal je nám a součastně komentoval.

Drezura holubů a celková předvýstavní příprava holubů zvláště voláčů je velice důležitá nejen pro úspěch vystavovaného holuba ale součastně posuzovateli umožní kvalitní posouzení jednotlivých holubů. Je to taková přidaná hodnota celoroční práci s našimi holuby, které se snažíme předvést na výstavách, ale oni se ukazují až druhý až třetí den. V hodinu „ H“ v době posuzování se nepředvedou. Několik chovatelů již drezůru holubů praktikují a výsledky drezury s holuby se projevují na jejich hodnocení.

 

AD 5 ) Volně navázala připravená přednáška př. Jirky Popelka o vzornících velkých voláčů, kterou chtěl oslovit všechny přítomné letního setkání. Jirka měl připravené kresby našich velkých voláčů, které převzala UOK od př. Frindela a kresby, které upravil dle svých představ, jak by měly být vyobrazeny naši velcí voláči v nově připravovaném vzorníku. Vše nám promítal na plátno. Součastně měl připravené poznámky k součastnému vzorníku, které by doporučoval upravit v nově připravovaném vzorníku. Jednalo se o narovnání některých rozdílů v pojmenování zásadních názvosloví pro věci jako postoj, typ, postava aj., kdy ukázal na věci, které jsou špatně v původním vzorníku. Zvláště nesoulad např. výšky nohou u HV, ČVSR, PV a saského voláče. Stejně je popsána délka postavy holuba u HV a ČVSR, která není dle jeho názoru správně. Připraveny měl i poznámky k citacím vzorníku u pozic jako oko HV (oranžové až červené), křídla HV ( mohou se mírně křížit), výška nohou, kresba (rousy barevné až po

hruď) a lesk, kterým se sice nepřikládá hlavní důležitost, ale v nově připravovaném vzorníku by měly být tyto třeba drobné změny správně pojmenovány. Př. jednatel měl připraveny starší vzorníky a porovnával popis diskutovaných pozic velkých voláčů. Do této diskuze se zapojilo mnoho přítomných účastníků letního setkání, každý si řekl svůj názor, který byl diskutován všemi chovateli. Tato diskuze byla jedna z nejlepších, co kdy byla na schůzích klubu velkých voláčů. Zájem o diskuzi mezi přítomnými byl veliký a velice kultivovaný. Tak jsem si vždy představoval letní setkání, kdy se chovatelé kulturně diskutují o svých velkých voláčích.

Tyto věci nejsou uzavřeny, každý se může vyjádřit k úpravám vzorníku např. v diskuzi při naší speciální výstavě.

 

AD 4 ) Speciální výstava. Stále čekám jak naložit s letošní speciální výstavou a odeslat zápis s pozvánkou na naši speciálku, který mám již připravený. Ale nákazová situace není dobrá a avíza o zákazu výstav nejsou, zatím.

Speciální výstava je stále připravovaná dle plánu, který jsme dohodli na předešlých výborových schůzích. Součastná situace v naší republice je taková jaká je, výstavy a trhy u nás nejsou zakázány. Situace se ale může kdykoliv změnit a to k horšímu, kdy nám ji zruší, nebo k lepšímu,, kdy třeba pro přátele ze Slovenska nebudou takové komplikace jako nyní. Chovatelé z Polska zatím problémy nemají.

Výstava může být v menším provedení ale klub, který neorganizuje speciální výstavu, nepracuje.Dle situace se nabízí možnosti jako výstavu zrušit nebo výstavu zkrátit jako jednodenní ale to bych oznámil podle situace ke konci měsíce. Zatím se připravujte, jako na každoroční speciální výstavu kde porovnáme navzájem své holuby alespoň v menším okruhu přátel. Věřím, že všichni, kteří budou jen trochu moct se naší výstavy zúčastní nejen osobně ale i vystaví svoje holuby.

 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU VELKÝCH VOLÁČŮ SE KONÁ 24.- 25. 10. 2020

v chovatelském areáli v LITOVLI, ul. Příční.

 

Program speciální výstavy:

Pátek 23. 10. 2020 – přejímka holubů 15 00 hod – 19 00 hod

Sobota 24. 10. 2020 – přejímka holubů 7 00 hod - 8 00 hod

- posuzování holubů bez účasti veřejnosti od 8 00 hod

- výběr nejlepších holubů od 14 00 hod

Neděle 25. 10. 2020 – členská schůze 10 00 hod.

 

Klecné na naší výstavě se neplatí, ale zůstává manipulační poplatek 50,- Kč pro vystavovatele, který se bude vybírat na výstavě

Jako tradičně jsou vyhlášeny „memoriál Břetislava Švába na ČVSR a memoriál Hynka Slámy na HV“ obojí na kolekci 4 ks holubů z toho min 1 ks 0.1. Memoriál Josefa Svozila na vybraného HV nebo ČVSR ve žluté barvě. Oceněni budou nejlepší výletci u HV a ČVSR. Šampioni budou uděleni a vybráni na veřejném výběru za účasti veřejnosti v klubovně dále bude připraveno mnoho čestných cen.

Řazení holubů zůstává stejné. Na mé doporučení budou odděleni holubi od holubic. Záleží jen na nás, jak budeme poctiví již v přihlášení a následně při dodání holubů na výstavu. Při větším počtu v určitém barevném rázu vynikne rozdíl mezi 1.0 a 0.1 což posuzovatelé doufám využijí k citlivějšímu posouzení.

Ubytování je možno objednat v penzionu Relax tel.775360360 , restaurace na rozcestí tel.585341498 Můžete volat nebo uvést v přihlášce a já ubytování zajistím.

Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem nebo i telefonicky na adresu:

Brachtl Josef, 783 85 ŠUMVALD 83

Tel. 773001282 e-mail: brachtl.josef@seznam.cz

uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2020

Dále jsme se domluvili na podpoře výstavy Morávia Brno 2020. Po úspěšném vystoupení našich členů na lońské výstavě v Nitře tak letos stejným způsobem podpoříme výstavu v Brně, která má vysokou úroveň. Této výstavě by jistě slušelo vystavení 40 ks velkých voláčů z našich chovů což by byla velice pěkná propagace voláčů na velice pěkně navštěvované výstavě nejen našimi chovateli ale i chovateli ze zahraničí.

AD 6 ) Letošního výběru vystavených holubů byli pověřeni př. předseda Labude Ervin a př. Popelek Jirka jako přítomný posuzovatel.

Své holuby dovezli př. Hromčík, Ponížil, Blaháček , Labuda D. Brachtl, Hadrava , Štenclovi.Dovezeni byli pěkní voláči ale byli i ukázáni pracovní holubi, kteří vykazovali i různá křížení. U ČVSR byli jednoznačně nejlepší holubi od př. Hromčíka Vojty, kdy tito holuby již vykazovali perfektní postavy a budou jistě na výstavách hodnoceni nejvyššími známkami.

Mezi HV byli vystaveni holubi s dobrými předpoklady pro chov ale s menšími či většími vadami. Výběr byl těžký protože u každého holuba byla drobnější vada. Rozhodovalo se mezi HV př. Labudy D. a holubi př. Blaháčka.

U PV jednoznačně vyhráli holubi př. Jílka, kteří jsou na vysoké chovatelské úrovni.

Všem výhercům byli předány poháry nejlepší výletek letního setkání 2020.

 

AD 7 ) Ve volné diskuzi upozornil př. Dorazil na nesprávný vzorník uvedený na našich webových stránkách. Byla slíbena náprava.

Také byl představen velice zdařilý rolap pro propagaci našeho klubu, který nechal navrhnout a vyrobit př. Jirka Popelek.

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 27. 10. 2019 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

 

Program schůze:

1. Zahájení

2. Zpráva předsedy

3. Zpráva jednatele a pokladníka

4. Revizní zpráva

5. Vyhodnocení výstavy a předání cen

6. Diskuze

7. Závěr

 

AD 1,2 ) Schůzi zahájil a řídil př. předseda Labuda Ervin, který na úvod všechny přítomné přivítal a poděkoval všem za účast na naší speciální výstavě, především všem vystavovatelům, kteří obohatili naši výstavu velkým množstvím dobrých až výborných ČVSR v 6 barevných rázech od 13 chovatelů ( 6 zahraničních), HV v 17 barevných rázech od 18 chovatelů ( 4 zahraniční), PV v 13 barevných rázech od 9 chovatelů ( 5 zahraniční), AV od 3 chovatelů a saských od 4 chovatelů.

Poděkoval také všem, kteří se zapojili svou účastí na úspěchu naší výstavy, především posuzovatelům za velice odborně odvedenou nelehkou práci, kterou v součinnosti s výborem klubu směřují klub správným směrem. Dále všem pracantům, kteří výstavu připravili a poté i uklidili a také poděkoval velmi dobré práci v kantýně výstaviště. Závěrem popřál všem osobních i chovatelských úspěchů a pozval všechny na speciálku v roce 2020.

AD 3 ) Nemohl jsem zahájit svou zprávu jinak jak zmínit úmrtí našeho člena, bývalého dlouholetého předsedu, vzdělavatele př. Lukovského, který zemřel krátce po naší loňské speciální výstavě ve věku 88 let. Památku jsme uctili povstáním a minutou ticha. Ve výboru klubu probereme, zda by nebylo vhodné uctít jeho památku na půdě klubu vhodným způsobem např. vyhlášením memoriálu.

A když jsem zmínil úmrtí, musím zmínit u výročí narození našich členů v letošním roce. Kulaté narozeniny oslavili nebo oslaví př. ing. Honsa 60 výročí, př. Holáň a př. Obrusník 65 výročí a především 70 výročí narození př. Ladudy Dušana, kterému blahopřejeme za jeho práci, co odvádí ve prospěch HV. Všem jubilantům přejeme vše nejlepší především zdraví a chovatelských úspěchů.

Stav pokladny k datu výstavy je 25.593 Kč z této částky je uloženo 500,- Kč na běžném účtě, který jsme založili z důvodu vyřizování dotace od Olomouckého kraje a od ministerstva zemědělství. Zbývající částka je v pokladně klubu.

V krátkosti vybírám nejdůležitější částky z pohybu v pokladně od naší poslední výstavy:

Příjmy- členské příspěvky – 6.900,- Kč., vstupné a katalog – 2270,- Kč, sponzorský dar Zausinger – 3.750,- Kč, příspěvek KKA Olomouc – 1.000,- Kč

Výdaje – občerstvení činovníků, posuzovatelů výstava 2018 – 2.861,- Kč, občerstvení hostů výstava 2018 – 1.075,- Kč, e stránky – 987,- Kč, poštovné – 645,- Kč, poháry výstava 2019 – Kč.

Na základě naší žádosti náš klub obdržel podporu 3.000,- Kč od města Litovel, kterou jsem jěště nestihl vyřídit, protože jsem informaci obdržel těsně před výstavou.

Náš klub má 47 členů, z toho poplatek za minulý rok neuhradili někteří členové, ale většina spolupracuje a zaplatí při první příležitosti. Až na členy př. Zańát Milan, Nedojadó a Lempard, kteří budou vyzváni k uhrazení poplatků.

Z došlé pošty vybírám běžnou korespodenci jakou bylo podání dańového přiznání u FÚ Šternberk, vyřízení pozvánek na setkání představitelů klubů s UOK, pozvánky na konferenci UOK, obě akce se konaly v Pardubicích. Obou akcí jsem se zůčastnil společně s př. předsedou Labudou E. a konference se také s námi zúčastnil i př. Blaháček za okres Olomouc a za okres Prostějov př. Dorazil. O těchto akcích jste byli informováni zápisy z výborových schůzí.

Výbor klubu se letos sešel tradičně dvakrát. Jarní výborová schůze se konala u př. Rýši s běžným

programem, kde jsme hlavně rozhodli o místě konání již tradičního letního setkání. Litovli jsme dali přednost před slovenským Jabloňové. Letní setkání v Litovli se konalo ve velmi přátelské, kamarádské a zajímavé atmosféře, a to je hlavní důvod našeho setkání sejít se a prožít pěkný den ve společnosti známích kamarádů. Vyhodnocení dovezených holubů se ujali př. Labuda E. a př. Rýša. Po slovním hodnocení byli vybráni jako nejlepší ČVSR př. Hromčíka, HV př. Laduda Dušan a u PV př. Jílka. Za mě se letního setkání zúčastní stále málo chovatelů a přátel velkých voláčů. Volná diskuze ve velmi dobré atmosféře s výbornými chovateli je to co každý chovatel potřebuje ke svému chovatelskému rozvoji. Bohužel se účastní stále stejní chovatelé a ze strany nových potažmo mladších chovatelů se nám zatím nedostává. Škoda, doufám, že časem se to vylepší a letní setkání se dostane na takovou úroveň jako má naše výstava.

Z výborových schůzí vybírám asi to nejzajímavější a to diskuzi o přípravě nového vzorníku, do kterého se pouští s přípravou UOK okrasných holubů. Při letním setkání se této diskuze zúčastnilo poměrně hodně přítomných. Mnoho dotazů bylo porovnáno se stávajícím vzorníkem a nebyly shledány důvody něco měnit. Např. změna kroužku z č. 11 na č. 12, nebyla shledána jako důvodná ale změna v pozici křídla kde je dáno křídla se nekříží a klub navrhuje, křídla se mohou mírně křížit bude podstoupena UOK. Tato diskuze není uzavřená a každý se může kdykoli zúčastnit. Výbor vše zpracuje a po vyzvání UOK předá standartové komisy. Dále jsem podal žádost o příspěvek Město Litovel.

S př. Jílkem jsme podali žádost na ministerstvo zemědělství o Záštitu ministra zemědělství p. ing. Tomana na naši výstavu, kterou jsme obdrželi a využíváme ji při propagaci našeho klubu, ale hlavní důvod naší žádosti byl příslib finančního příspěvku, který jsme bohužel neobdrželi. Proto jsme se snažili získat alespoň nějaký finanční příspěvek od Olomouckého kraje. Museli jsme založit účet a podali jsme žádost o finanční pomoc klubu. Dnes už můžu říct, že ani tato možnost nějaké podpory nevyšla a finanční podpora nepřišla, ale máme příslib na příští rok. Musím poděkovat př. Jílkovi za neutuchající pomoc klubu v jeho činnosti.

Podpora výstav, další bod, který jsme probírali, ovlivnila především dotace UOK min 3.500,- Kč pro klub, který vystaví na zahraniční větší výstavě min 20 ks národního plemene holubů.

Na speciální výstavě jsem oslovil několik chovatelů, kteří přislíbili účast na slovenské národní výstavě v Nitře. V dnešní době již mohu napsat, že výstavy v Nitře se s HV zúčastnili př. Dorazil 4 ks HV červený, př. Labuda E. 2 ks HV žlutě plavý a 2 ks HV žlutý, př. Novák Vl. 4 ks HV černý, př. Blaháček 4 ks HV žlutý, př. Cink 4 ks HV černý šupinatý a př. Brachtl 2 ks HV modrý černopruhý a 2 ks HV modrý kapratý. Celkem jsme velice pěkně obohatili slovenskou národní výstavu 24 ks HV. Slovenští chovatelé vystavili 22 ks HV a společně jsme prezentovali HV velice pěknou kolekcí. Bodově nejlépe uspěli př. Mezsároš, Čierťaský St., Dorazil a Cink. Příslušnou dotací jsem přislíbil zaplatit vystavovatelům klecné, které jistě proplatím.

Dopravu na výstavu jsem zajistil za podpory fy Lazam Uničov, která nám bezplatně zapůjčila auto na dovoz holubů na výstavu v rámci sponzorského příspěvku.

Dalších několik chovatelů mi přislíbilo vystavit holuby na výstavě Morávia v Brně. Bohužel bylo vystaveno jen 4 ks HV př. Blaháčkem a z celkem 16 ks PV vystavil člen klubu př. Jílek 4 ks bílých. Ostatní PV vystavili nečlenové klubu. Př. Jílek na této výstavě obdržel titul šampion výstavy a čestnou cenu. Dle mého názoru velice dobrá myšlenka UOK a podpořit vystavující a tím propagující činnost klubů především národních plemen. Z mé zkušenosti také vím, že když se zapojí do organizace klub a zajistí jistý servis chovatelům tak se výstav a vůbec všech akcí zúčastní více chovatelů.

Za vystavení na obou výstavách mnohokrát děkuji všem vystavujícím a věřím, že příští rok se připraví i ostatní členové.

AD 4 ) Za nepřítomného př. Jílka revizi pokladny provedl př. Laduda D., který informoval přítomné ve své zprávě, kde neshledal nedostatky.

AD 5 ) Vyhlášení výsledků naší speciální výstavy se ujali př. předseda Labude E. a př. Blaháček a všem oceněným předem poděkovali a součastně předali krásné poháry za oceněné holuby. Poděkování patří nejen oceněným ale i všem ostatním, kteří se nebáli vystavovat. Je tady sice určitá dominance některých chovatelů především u ČVSR př Hromčík a př. Marcinkowski a u HV př. Zausinger ale s přibívajícímy

roky se mi zdá, že se někteří naši členové kvalitou dotahují a je to vidět na seznamu čestných cen.

Když příště se budeme věnovat přípravě holubů na výstavu alespoň o trochu lépe tak se nejlepším zase o kousek více přiblížíme.

Seznam oceněných na letošní výstavě máte v samostatné příloze.

AD 6 ) př. Labuda D. doporučil k výběru nejlepších na závěr hodnocení předvést více holubů nejen šampiona o čestnou cenu doporučenou posuzovatelem ale, aby posuzovatel dal k výběru více holubů a své doporučení nejlepších obhájil před ostatními a tím směřoval ostatní chovatele v náhledu na dané holuby.

Doporučil i např. očíslovat předváděcí klece pro lepší orientaci veřejnosti.

Doporučil i větší zapojení chovatelů do diskuze při výběru šampionů. Př. Dorazil - upozornil na nepřipravenost holubů. Na takovou výstavu by měl být již holub v dovolené míře upraven a připraven např. klecovou drezurou.

Dále upozornil viditelné hrudní kosti a kulovitou volatost u HV, kdy tyto vady patří mezi hrubé vady. Dále též trestat dlouhé zadní partie holubů, které se objevují na výstavách.

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 14.9. 2019

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

v LITOVLI

 

Přítomni: výbor: př. Navrátil J., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Rýša

Omluveni: př. Manda, Holáň

Ostatní členové: účast byla celkem očekávaná, zúčastnili se především chovatelé z okolí až na některé vyjímky ale účast kamarádů ze Slovenska ( Beňo, Hudec, Čierťaský Roman, plus 1 nový zájemce o chov velkých voláčů) velice potěšila.

 

Program letního setkání: 1) Zahájení

2) Zpráva jednatele a pokladníka

3) Speciální výstava

4) Podpora ostatních výstav

5) Vzorník holubů

6) Vyhodnocení holubů

7) Diskuze

8) Oběd a volná diskuze

AD 1) Úvodní slovo si vzal př. předseda Labuda Ervin , kterým poděkoval Všem za účast ocenil součastně i počet dovezených výletků. Na setkání bylo dovezeno cca 30 ks od všech plemen velkých voláčů dodaných 7 chovateli. Popřál všem pěknou sobotu strávenou mezi kamarády holubáři.

AD 2) Jednatel úvodem připomněl událost úmrtí př. Lukovského, který odešel do holubářského nebe krátce po naší loňské speciální výstavě a doporučil si připravit návrhy na jeho vzpomínku na našich budoucích výstavách, o kterých můžeme debatovat na dalších společných akcích.

Následovaly veselejší zprávy výročích narození našich členů, ze kterých musím uvést :

70 roků – př. Labuda Dušan, 65 roků – př. Obrusník, Holáň, 60 roků – př. ing. Honsa a připomněl i narození před 60-ti roky i př. Janečka, předsedu ZO Litovel, který každoročně podporuje činnost našeho klubu.

V naší klubové pokladně máme ke dni setkání 28 260,-Kč. Nyní budou výdaje způsobené naší speciální výstavou a stav pokladny se jistě zúží. Poděkoval př. Jílkovi, který se usilovně snaží využít svých kontaktů k získání sponzorských darů ve prospěch našeho klubu. Má to rozjednáno na několika místech a věříme, že něco z toho bude úspěšné. Dále jsem požádal písemně o příspěvek i město Litovel, které je také našim podporovatelem.

Následně jsem krátce informoval našich účastích s př. předsedou Labudou E. na akcích UOK jako bylo setkání UOK s představiteli klubů a konferenci UOK okrasných holubů. Obě akce se konaly v hotelu Trim v Pardubicích. Konference se s námi zúčastnili i př. Blaháček za okres Olomouc a př. Dorazil za okres Prostějov.

AD 3 ) Volně jsem přešel v pozvánku na naši výstavu a požádal všechny přítomné ale i všechny ostatní o bohatou účast na naší speciální výstavě především o ochotu se zúčastnit této výstavy s vystavenými holuby. Právě účast na výstavě a tím si své holuby porovnat s konkurencí posouvá dopředu nejen kvalitu holubů u Vás na holubníku, ale posouvá dopředu i kvalitu jednotlivých plemen v našem klubu. Nebojte vystavit na naší speciálce své holuby jenom protože nezískáte čestnou cenu ale účast na velké výstavě a naše speciálka určitě patří mezi velké výstavy velkých voláčů Vás zajisté posune dopředu.

 

Pro letošní rok jsme vyjednali naši výstavu záštitu ministra zemědělství p.ing. Tomana.

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU VELKÝCH VOLÁČŮ SE KONÁ 26.- 27. 10. 2019

v chovatelském areáli v LITOVLI, ul. Příční.

Program speciální výstavy:

Pátek 25. 10. 2019 – přejímka holubů 15 00 hod – 19 00 hod

Sobota 26. 10. 2019 – přejímka holubů 7 00 hod - 8 00 hod

- posuzování holubů bez účasti veřejnosti od 8 00 hod

- výběr nejlepších holubů od 14 00 hod

Neděle 27. 10. 2019 – členská schůze klubu velkých voláčů a vyhodnocení výstavy v 10 00 hod

- ukončení výstavy ve 12 00 hod

Klecné na naší výstavě se neplatí ale zůstává manipulační poplatek 50,- Kč pro vystavovatele, který se bude vybírat na výstavě

Jako tradičně jsou vyhlášeny „memoriál Břetislava Švába na ČVSR a memoriál Hynka Slámy na HV“ obojí na kolekci 4 ks holubů z toho min 1 ks 0.1. Memoriál Josefa Svozila na vybraného HV nebo ČVSR ve žluté barvě. Oceněni budou nejlepší výletci u HV a ČVSR. Šampioni budou uděleni a vybráni na veřejném výběru za účasti veřejnosti v klubovně dále bude připraveno mnoho čestných cen.

Řazení holubů zůstává stejné. Na mé doporučení budou odděleni holubi od holubic. Záleží jen na nás, jak budeme poctiví již v přihlášení a následně při dodání holubů na výstavu. Při větším počtu v určitém barevném rázu vynikne rozdíl mezi 1.0 a 0.1 což posuzovatelé doufám využijí k citlivějšímu posouzení.

Ubytování je možno objednat v penzionu Relax tel.775360360 , penzion Starý mlýn tel.585313222, restaurace na rozcestí tel.585341498 Můžete volat nebo uvést v přihlášce a já ubytování zajistím.

Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem nebo i telefonicky na adresu:

Brachtl Josef, 783 85 ŠUMVALD 83

Tel. 773001282 e-mail: brachtl.josef@seznam.cz

uzávěrka přihlášek je 17. 10. 2019

AD 4) Na základě dotace UOK na podporu vystavení národních plemen v zahraničí náš klub se rozhodl podpořit účast na slovenské národní výstavě v Nitře kde součastně podpoříme i slovenský klub velkých voláčů. Výstava se koná 23.11.-24.11. 2019 s termínem uzávěrky 31.10. 2019(po naší výstavě) a výbor klubu zajistí společnou dopravu na které se předem dohodneme. Přímo na setkání jsem požádal jednotlivé chovatele o účast a bylo mi několika chovateli slíbeno vystavení především HV ale byl bych rád i za účast i holubů ČVSR.

Následně se i v termínu 7.-8. 12. 2019 koná i velká výstava nejen holubů v Brně na výstavišti. Výstava se koná ve velmi pěkném prostředí a navazuje na bývalé vyhlášené brněnské výstavy. Při loňské návštěvě této výstavy jsem zjistil, že z velkých voláčů byly vystaveny jen 2 kolekce PV a 1 kolekce HV což nebylo mnoho, protože bylo vystaveno 1000 ks holubů. I na tuto výstavu zkusíme zorganizovat společný svoz holubů což je velká pomoc pro chovatele. Na naší speciálce budu vše organizovat.

AD 5 ) Dále jsme řekl bych velmi odborně diskutovali o možných úpravách ve vzorníku, který bude připravovat UOK. Zapojilo se poměrně hodně chovatelů což kvituji. Z této diskuze vybírám:

Př. Labuda E.- návrh změnit velikost kroužku na č. 12 ale po diskuzi nebyl shledán důvod., př. Rýša navrhoval v pozici křídla změnu z křídla se nekříží na křídla se mohou mírně křížit, tato úprava byla doporučena. Další návrhy byly vysvětleny a bylo shledáno, že tyto body jsou dobře uvedeny ve stávajícím vzorníku. Jednalo se především o bodech jako talířovitý rous u HV, viditelná prsní kost, probělené rousy především u šupinatých rázů, křivá prsní kost. Na závěr diskuze př. Dorazil uvedl jako stálý problém našich vystavovatelů je příprava holubů na výstavu a dále upozornil na vadu, která se moc netrestá a je delší zadní partie našich holubů.

AD 6 ) Vyhodnocení dovezených holubů se ujal vzdělavatel klubu př. Rýša společně s př. předsedou Labudou E. Na cca 30 ks holubů ze všech plemen velkých voláčů poukázali na přednosti, byli vybráni holubi ve správném typu, byli ukázáni holubi s pěkným rousem nebo ukázali jak má vypadat pěkná barva na HV. U všech klecí holubů proběhla volná diskuze, která je zajisté přínosem pro rozvoj našich plemen. Nejcenější je, že diskuze byla vedena ve velmi přátelské, klidné a zajímavé atmosféře a to je hlavní důvod našeho setkání sejít se a prožít pěkný den ve společnosti holubářů.

Na závěr byli vybráni nejleší a to mezi HV černý šupinatý př. Labudy Dušana, mezi ČVSR uspěli holubi př. Hromčíka Vojty a u PV byli vybráni holubi př. Jílka.

Následoval oběd a volná zábava pokračovala i dále. Myslím si, že setkání splnilo to co očekáváme a proč je organizováno. Všem děkuji za účast a ostatní se doufám zapojí příště.

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 28. 10. 2018 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Program  schůze     1.   Zahájení

                                  2.   Zpráva předsedy

                      3.   Zpráva jednatele a pokladníka 

                      4.   Revizní zpráva

                      5.   Vyhodnocení výstavy a předání cen

    6.   Diskuze

    7.   Závěr

 

                    

AD 1,2)   Schůzi zahájil a řídil př. předseda Labuda Ervin, který úvodem přivítal všechny přítomné, poděkoval všem vystavovatelům za pěknou ukázku vystavených plemen ale i barevných rázů v dobré až výborné kvalitě. Zvláště poděkoval všem hostům ze zahraničí, kteří naši výstavu nejen rozšíří ale hlavně zvednou konkurenci, která je důležitá k rozvoji našich plemen velkých voláčů.

Poděkování patří také všem těm, co se aktivně zapojí do přípravy a organizace výstavy od postavení až po úklid. Na závěr svého vystoupení popřál všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i chovatelském životě.

AD 3)   K dnešnímu datu má náš klub 52 členů. Není mi známo o odchodu našeho člena klubu z našich řad v letošním roce. Někteří členové, kteří se předešlém roce  nezúčastnili na činnosti klubu se letos aktivně zapojili, vystavili a zároveň vyrovnali své pohledávky až na př. Bažanta.

I letos začátkem své zprávy připomínám kulatá výročí narození našich členů:

80 let – př. Niko, 70 let – př. ing. Beer, Hán, Malina, Hromčík, 60 let – př. Jílek, Rýša,                     55 let – př. Kožíšek, 45 let př. Blaháček.

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho životních i chovatelských úspěchů.

Z došlé pošty vybírám pravidelnou korespondenci se svazem, kam zasílám seznam ZO našich členů, dále jsem na žádost UOK  vypracoval  seznam o počtu chovavaných holubů členy našeho klubu ze kterého bylo doporučeno zařadit mezi vzácné barevné rázy národních plemen, stejně jako v minulém seznamu základní barevné rázy HV  ( modrý, černý, červený a žlutý). UOK po zpracování seznamů zasedala a vybrala mezi vzácné barevné rázy HV – černý, černý  bělopruhý ,modrý  kapratý, modrý šupinatý, modrý bělopruhý, stříbřitý bělopruhý, stříbřitý šupinatý, červený, červený bělopruhý, červený šupinatý, žlutý, žlutý šupinatý, žlutý bělopruhý, andaluský.    U ČVSR bylo zařazeno stříbrný ( červeně popelavý) a mandlový. Dle přihlášených holubů na letošní výstavě mezi vzácné barevné rázy HV nejsou řazeny jen modří černopruzí, modří bezpruzí, černí šupinatí a HV řazeni v AOC od př. Mandy. Výsledky jsem zpracoval dle Vašeho hlášení, které by měli být co nejpřesnější aby UOK své rozhodnutí   mohla provádět dle skutečně chovaných holubů.

Za včatné zpracování a zaslání požadovaných dokumentů UOK odměnila poctivé kluby odměnou 1.500,- Kč na činnost klubu, kterou nám zaslala.

Dále přišla pozvánka na konferenci UOK chovatelů holubů, podklady pro objednávání kroužků na r. 2019 a pozvání na letní setkání klubu chovatelů bavorských a hanáckých voláčů do Německa.

Výbor se tradičně sešel v pravidelných termínech na dvou výborových schůzích, o kterých jste byli informováni v zápisech.

Vybírám ze zápisu z první výborové schůze, která se konala 6.5. 2018 v Šumvaldě. Konference UOK konané 27.5. 2018 v Pardubicích jsem se zúčastnil spolu s př. předsedou a př. Blaháčkem, který zastupoval okres Olomouc. Tato konference byla volební a dle toho byl schválen program. Konference se zúčastnilo 48 z 75 okresů a 20 z 28 pozvaných klubů. Po povinných úvodních záležitostech  podali jednotliví členové UOK informace za minulé období.

 Př. Wieder na úvod navrhl hlasovací právo pro zástupce klubů ( dosud jen právo poradní) mimo hlasování volební a tento návrh byl přijat. Př. Holáň – posuzovatelský sbor má 66členů a 9 adeptů Z toho 13 posuzovatelů má statut mezinárodního posuzovatele. Př. Kristek- ve svazu je 28 klubů z toho 24 klubů má vypracován šlechtitelský plán a 4 kluby nespolupracují dostatečně. Součastně je uznáno 37 plemenných chovů, nejvíce u MP a ČS. Nové řízení bude letos na výstavě v Lysé nad Labem. Apeluje se zúčastnit plemenných chovů jako nejvyšší možný cíl chovatele holubů. Př. Matouš Bc – podal informace o rozpočtu, který v r 2017 byl přebytkový a na r 2018 navrhl rozpočet vyrovnaný. Př. Veselý Bc se zúčastnil zasedání Evropského svazu v Maďarsku kde projednávali m.j. i EV v dánském Herningu. Př. Dufková – za mladé chovatele připomněla olympiádu mladých chovatelů. Zúčastňuje se jí málo mladých chovatelů.

Následně proběhly volby nového výboru UOK. Kandidoval jediný tým uchazečů o práci v UOK  a tento tým byl řádně zvolen. Nová UOK bude pracovat ve složení :

Předseda Ing. Gajda Petr, místopředseda Ing. Otruba, posuzovatelé Holáň, standardizační komise Mgr Víšek, zástupce v EE Veselý Bc, mládež Dufková, plemenné chovy a šlechtění Kučera. Do kontrolní komise byli zvoleni př. Krůta, Ludvík a Vízek. Nově zvolené UOK přejeme hodně zdaru a úspěšné práce.

Dále jsme ujednali termín a místo konání našeho letního setkání, které jsme uspořádali pod patronací př. Mgr. Kožíška a př. ing Honsy.

Druhá výborová schůze se konala 1.9. 2018 v Rymáně u př. Kožíška v pěkném domácím prostředí.

Z Moravy byla organizována doprava pro všechny co měli zájem. Myslel jsem si, že mě osloví více zájemců o dopravu do Čech ale jeli jsme pouze v 9 lidech. Škoda, zúčastnili se opět stejní zájemci a přitom je to hlavně děláno pro méně zkušené chovatele voláčů. Letního setkání se s holuby zúčastnilo chovatelů. Hodnocení se ujali př. hostitel Mgr Kožíšek a př.  předseda. I přes rozpeřenou je slovně okomentovali a vyhodnotili jako nejlepší mezi HV výletky př. Kožíška, kteří vynikali velmi dobrými postavami, dobrou šíři hrudi a velikostí postavy. Bylo vidět velmi dobré a citlivé použití  meziplemenného křížení, které bylo vhodně zapracováno do chovu. Vynikající byla i jejich krotkost. Mezi ČVSR byli vybráni výletci  ing Beera.

Součastně jsme probrali přípravu na naši speciální výstavu a EV v Dánsku. Kroužky na rok 2019 si přes klub objednali př. Hamy, Biroš, Tichý, Pecha a Brachtl. Objednáno celkem 190 ks.

AD 4)   Revizy pokladny provedl př. Jílek František, předseda kontrolní komise. Ve své zprávě uvedl, že neshledal nedostatky ve vedení pokladny.

AD 5)   Vyhodnocení výstavy se ujal př. předseda  Labuda Ervin a př. Blaháček, kteří předali poháry za udělené ceny a popřáli mnoho chovatelských úspěchů v dalších letech. O výsledcích jste informováni v samostatné příloze.

AD 6)    Do diskuze se přihlásil -  př. Biroš – posuzovatel holubů upozornil na problém při přihlašování holubů. Chovatelé přihlašují na výstavy chybně barvy vystavených holubů, kteří jsou poté chybně zařazeny

-př. Mgr  Kožíšek se přidal a dle jeho názoru by se měli rozlišovat výstavy a např. na speciální výstavě by se mohli vystavovat a posuzovat i holubi, kteří vynikají typově, ale nejsou třeba barevně ustálení. Na celostátní výstavě tyto holuby není třeba možné vystavovat. Dostalo se mu odpovědi, že právě kategorie AOC toto umožňuje a naší výstavě budou tito holubi posouzeni.