Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z výborové a členské schůze

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 14.9. 2019

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

v LITOVLI

 

Přítomni: výbor: př. Navrátil J., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Rýša

Omluveni: př. Manda, Holáň

Ostatní členové: účast byla celkem očekávaná, zúčastnili se především chovatelé z okolí až na některé vyjímky ale účast kamarádů ze Slovenska ( Beňo, Hudec, Čierťaský Roman, plus 1 nový zájemce o chov velkých voláčů) velice potěšila.

 

Program letního setkání: 1) Zahájení

2) Zpráva jednatele a pokladníka

3) Speciální výstava

4) Podpora ostatních výstav

5) Vzorník holubů

6) Vyhodnocení holubů

7) Diskuze

8) Oběd a volná diskuze

AD 1) Úvodní slovo si vzal př. předseda Labuda Ervin , kterým poděkoval Všem za účast ocenil součastně i počet dovezených výletků. Na setkání bylo dovezeno cca 30 ks od všech plemen velkých voláčů dodaných 7 chovateli. Popřál všem pěknou sobotu strávenou mezi kamarády holubáři.

AD 2) Jednatel úvodem připomněl událost úmrtí př. Lukovského, který odešel do holubářského nebe krátce po naší loňské speciální výstavě a doporučil si připravit návrhy na jeho vzpomínku na našich budoucích výstavách, o kterých můžeme debatovat na dalších společných akcích.

Následovaly veselejší zprávy výročích narození našich členů, ze kterých musím uvést :

70 roků – př. Labuda Dušan, 65 roků – př. Obrusník, Holáň, 60 roků – př. ing. Honsa a připomněl i narození před 60-ti roky i př. Janečka, předsedu ZO Litovel, který každoročně podporuje činnost našeho klubu.

V naší klubové pokladně máme ke dni setkání 28 260,-Kč. Nyní budou výdaje způsobené naší speciální výstavou a stav pokladny se jistě zúží. Poděkoval př. Jílkovi, který se usilovně snaží využít svých kontaktů k získání sponzorských darů ve prospěch našeho klubu. Má to rozjednáno na několika místech a věříme, že něco z toho bude úspěšné. Dále jsem požádal písemně o příspěvek i město Litovel, které je také našim podporovatelem.

Následně jsem krátce informoval našich účastích s př. předsedou Labudou E. na akcích UOK jako bylo setkání UOK s představiteli klubů a konferenci UOK okrasných holubů. Obě akce se konaly v hotelu Trim v Pardubicích. Konference se s námi zúčastnili i př. Blaháček za okres Olomouc a př. Dorazil za okres Prostějov.

AD 3 ) Volně jsem přešel v pozvánku na naši výstavu a požádal všechny přítomné ale i všechny ostatní o bohatou účast na naší speciální výstavě především o ochotu se zúčastnit této výstavy s vystavenými holuby. Právě účast na výstavě a tím si své holuby porovnat s konkurencí posouvá dopředu nejen kvalitu holubů u Vás na holubníku, ale posouvá dopředu i kvalitu jednotlivých plemen v našem klubu. Nebojte vystavit na naší speciálce své holuby jenom protože nezískáte čestnou cenu ale účast na velké výstavě a naše speciálka určitě patří mezi velké výstavy velkých voláčů Vás zajisté posune dopředu.

 

Pro letošní rok jsme vyjednali naši výstavu záštitu ministra zemědělství p.ing. Tomana.

 

 

 

 

 

SPECIÁLNÍ VÝSTAVA KLUBU VELKÝCH VOLÁČŮ SE KONÁ 26.- 27. 10. 2019

v chovatelském areáli v LITOVLI, ul. Příční.

Program speciální výstavy:

Pátek 25. 10. 2019 – přejímka holubů 15 00 hod – 19 00 hod

Sobota 26. 10. 2019 – přejímka holubů 7 00 hod - 8 00 hod

- posuzování holubů bez účasti veřejnosti od 8 00 hod

- výběr nejlepších holubů od 14 00 hod

Neděle 27. 10. 2019 – členská schůze klubu velkých voláčů a vyhodnocení výstavy v 10 00 hod

- ukončení výstavy ve 12 00 hod

Klecné na naší výstavě se neplatí ale zůstává manipulační poplatek 50,- Kč pro vystavovatele, který se bude vybírat na výstavě

Jako tradičně jsou vyhlášeny „memoriál Břetislava Švába na ČVSR a memoriál Hynka Slámy na HV“ obojí na kolekci 4 ks holubů z toho min 1 ks 0.1. Memoriál Josefa Svozila na vybraného HV nebo ČVSR ve žluté barvě. Oceněni budou nejlepší výletci u HV a ČVSR. Šampioni budou uděleni a vybráni na veřejném výběru za účasti veřejnosti v klubovně dále bude připraveno mnoho čestných cen.

Řazení holubů zůstává stejné. Na mé doporučení budou odděleni holubi od holubic. Záleží jen na nás, jak budeme poctiví již v přihlášení a následně při dodání holubů na výstavu. Při větším počtu v určitém barevném rázu vynikne rozdíl mezi 1.0 a 0.1 což posuzovatelé doufám využijí k citlivějšímu posouzení.

Ubytování je možno objednat v penzionu Relax tel.775360360 , penzion Starý mlýn tel.585313222, restaurace na rozcestí tel.585341498 Můžete volat nebo uvést v přihlášce a já ubytování zajistím.

Přihlášky zasílejte poštou, e-mailem nebo i telefonicky na adresu:

Brachtl Josef, 783 85 ŠUMVALD 83

Tel. 773001282 e-mail: brachtl.josef@seznam.cz

uzávěrka přihlášek je 17. 10. 2019

AD 4) Na základě dotace UOK na podporu vystavení národních plemen v zahraničí náš klub se rozhodl podpořit účast na slovenské národní výstavě v Nitře kde součastně podpoříme i slovenský klub velkých voláčů. Výstava se koná 23.11.-24.11. 2019 s termínem uzávěrky 31.10. 2019(po naší výstavě) a výbor klubu zajistí společnou dopravu na které se předem dohodneme. Přímo na setkání jsem požádal jednotlivé chovatele o účast a bylo mi několika chovateli slíbeno vystavení především HV ale byl bych rád i za účast i holubů ČVSR.

Následně se i v termínu 7.-8. 12. 2019 koná i velká výstava nejen holubů v Brně na výstavišti. Výstava se koná ve velmi pěkném prostředí a navazuje na bývalé vyhlášené brněnské výstavy. Při loňské návštěvě této výstavy jsem zjistil, že z velkých voláčů byly vystaveny jen 2 kolekce PV a 1 kolekce HV což nebylo mnoho, protože bylo vystaveno 1000 ks holubů. I na tuto výstavu zkusíme zorganizovat společný svoz holubů což je velká pomoc pro chovatele. Na naší speciálce budu vše organizovat.

AD 5 ) Dále jsme řekl bych velmi odborně diskutovali o možných úpravách ve vzorníku, který bude připravovat UOK. Zapojilo se poměrně hodně chovatelů což kvituji. Z této diskuze vybírám:

Př. Labuda E.- návrh změnit velikost kroužku na č. 12 ale po diskuzi nebyl shledán důvod., př. Rýša navrhoval v pozici křídla změnu z křídla se nekříží na křídla se mohou mírně křížit, tato úprava byla doporučena. Další návrhy byly vysvětleny a bylo shledáno, že tyto body jsou dobře uvedeny ve stávajícím vzorníku. Jednalo se především o bodech jako talířovitý rous u HV, viditelná prsní kost, probělené rousy především u šupinatých rázů, křivá prsní kost. Na závěr diskuze př. Dorazil uvedl jako stálý problém našich vystavovatelů je příprava holubů na výstavu a dále upozornil na vadu, která se moc netrestá a je delší zadní partie našich holubů.

AD 6 ) Vyhodnocení dovezených holubů se ujal vzdělavatel klubu př. Rýša společně s př. předsedou Labudou E. Na cca 30 ks holubů ze všech plemen velkých voláčů poukázali na přednosti, byli vybráni holubi ve správném typu, byli ukázáni holubi s pěkným rousem nebo ukázali jak má vypadat pěkná barva na HV. U všech klecí holubů proběhla volná diskuze, která je zajisté přínosem pro rozvoj našich plemen. Nejcenější je, že diskuze byla vedena ve velmi přátelské, klidné a zajímavé atmosféře a to je hlavní důvod našeho setkání sejít se a prožít pěkný den ve společnosti holubářů.

Na závěr byli vybráni nejleší a to mezi HV černý šupinatý př. Labudy Dušana, mezi ČVSR uspěli holubi př. Hromčíka Vojty a u PV byli vybráni holubi př. Jílka.

Následoval oběd a volná zábava pokračovala i dále. Myslím si, že setkání splnilo to co očekáváme a proč je organizováno. Všem děkuji za účast a ostatní se doufám zapojí příště.

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 28. 10. 2018 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Program  schůze     1.   Zahájení

                                  2.   Zpráva předsedy

                      3.   Zpráva jednatele a pokladníka 

                      4.   Revizní zpráva

                      5.   Vyhodnocení výstavy a předání cen

    6.   Diskuze

    7.   Závěr

 

                    

AD 1,2)   Schůzi zahájil a řídil př. předseda Labuda Ervin, který úvodem přivítal všechny přítomné, poděkoval všem vystavovatelům za pěknou ukázku vystavených plemen ale i barevných rázů v dobré až výborné kvalitě. Zvláště poděkoval všem hostům ze zahraničí, kteří naši výstavu nejen rozšíří ale hlavně zvednou konkurenci, která je důležitá k rozvoji našich plemen velkých voláčů.

Poděkování patří také všem těm, co se aktivně zapojí do přípravy a organizace výstavy od postavení až po úklid. Na závěr svého vystoupení popřál všem hodně zdraví, spokojenosti a úspěchů v osobním i chovatelském životě.

AD 3)   K dnešnímu datu má náš klub 52 členů. Není mi známo o odchodu našeho člena klubu z našich řad v letošním roce. Někteří členové, kteří se předešlém roce  nezúčastnili na činnosti klubu se letos aktivně zapojili, vystavili a zároveň vyrovnali své pohledávky až na př. Bažanta.

I letos začátkem své zprávy připomínám kulatá výročí narození našich členů:

80 let – př. Niko, 70 let – př. ing. Beer, Hán, Malina, Hromčík, 60 let – př. Jílek, Rýša,                     55 let – př. Kožíšek, 45 let př. Blaháček.

Všem jubilantům přejeme vše nejlepší, hodně zdraví a mnoho životních i chovatelských úspěchů.

Z došlé pošty vybírám pravidelnou korespondenci se svazem, kam zasílám seznam ZO našich členů, dále jsem na žádost UOK  vypracoval  seznam o počtu chovavaných holubů členy našeho klubu ze kterého bylo doporučeno zařadit mezi vzácné barevné rázy národních plemen, stejně jako v minulém seznamu základní barevné rázy HV  ( modrý, černý, červený a žlutý). UOK po zpracování seznamů zasedala a vybrala mezi vzácné barevné rázy HV – černý, černý  bělopruhý ,modrý  kapratý, modrý šupinatý, modrý bělopruhý, stříbřitý bělopruhý, stříbřitý šupinatý, červený, červený bělopruhý, červený šupinatý, žlutý, žlutý šupinatý, žlutý bělopruhý, andaluský.    U ČVSR bylo zařazeno stříbrný ( červeně popelavý) a mandlový. Dle přihlášených holubů na letošní výstavě mezi vzácné barevné rázy HV nejsou řazeny jen modří černopruzí, modří bezpruzí, černí šupinatí a HV řazeni v AOC od př. Mandy. Výsledky jsem zpracoval dle Vašeho hlášení, které by měli být co nejpřesnější aby UOK své rozhodnutí   mohla provádět dle skutečně chovaných holubů.

Za včatné zpracování a zaslání požadovaných dokumentů UOK odměnila poctivé kluby odměnou 1.500,- Kč na činnost klubu, kterou nám zaslala.

Dále přišla pozvánka na konferenci UOK chovatelů holubů, podklady pro objednávání kroužků na r. 2019 a pozvání na letní setkání klubu chovatelů bavorských a hanáckých voláčů do Německa.

Výbor se tradičně sešel v pravidelných termínech na dvou výborových schůzích, o kterých jste byli informováni v zápisech.

Vybírám ze zápisu z první výborové schůze, která se konala 6.5. 2018 v Šumvaldě. Konference UOK konané 27.5. 2018 v Pardubicích jsem se zúčastnil spolu s př. předsedou a př. Blaháčkem, který zastupoval okres Olomouc. Tato konference byla volební a dle toho byl schválen program. Konference se zúčastnilo 48 z 75 okresů a 20 z 28 pozvaných klubů. Po povinných úvodních záležitostech  podali jednotliví členové UOK informace za minulé období.

 Př. Wieder na úvod navrhl hlasovací právo pro zástupce klubů ( dosud jen právo poradní) mimo hlasování volební a tento návrh byl přijat. Př. Holáň – posuzovatelský sbor má 66členů a 9 adeptů Z toho 13 posuzovatelů má statut mezinárodního posuzovatele. Př. Kristek- ve svazu je 28 klubů z toho 24 klubů má vypracován šlechtitelský plán a 4 kluby nespolupracují dostatečně. Součastně je uznáno 37 plemenných chovů, nejvíce u MP a ČS. Nové řízení bude letos na výstavě v Lysé nad Labem. Apeluje se zúčastnit plemenných chovů jako nejvyšší možný cíl chovatele holubů. Př. Matouš Bc – podal informace o rozpočtu, který v r 2017 byl přebytkový a na r 2018 navrhl rozpočet vyrovnaný. Př. Veselý Bc se zúčastnil zasedání Evropského svazu v Maďarsku kde projednávali m.j. i EV v dánském Herningu. Př. Dufková – za mladé chovatele připomněla olympiádu mladých chovatelů. Zúčastňuje se jí málo mladých chovatelů.

Následně proběhly volby nového výboru UOK. Kandidoval jediný tým uchazečů o práci v UOK  a tento tým byl řádně zvolen. Nová UOK bude pracovat ve složení :

Předseda Ing. Gajda Petr, místopředseda Ing. Otruba, posuzovatelé Holáň, standardizační komise Mgr Víšek, zástupce v EE Veselý Bc, mládež Dufková, plemenné chovy a šlechtění Kučera. Do kontrolní komise byli zvoleni př. Krůta, Ludvík a Vízek. Nově zvolené UOK přejeme hodně zdaru a úspěšné práce.

Dále jsme ujednali termín a místo konání našeho letního setkání, které jsme uspořádali pod patronací př. Mgr. Kožíška a př. ing Honsy.

Druhá výborová schůze se konala 1.9. 2018 v Rymáně u př. Kožíška v pěkném domácím prostředí.

Z Moravy byla organizována doprava pro všechny co měli zájem. Myslel jsem si, že mě osloví více zájemců o dopravu do Čech ale jeli jsme pouze v 9 lidech. Škoda, zúčastnili se opět stejní zájemci a přitom je to hlavně děláno pro méně zkušené chovatele voláčů. Letního setkání se s holuby zúčastnilo chovatelů. Hodnocení se ujali př. hostitel Mgr Kožíšek a př.  předseda. I přes rozpeřenou je slovně okomentovali a vyhodnotili jako nejlepší mezi HV výletky př. Kožíška, kteří vynikali velmi dobrými postavami, dobrou šíři hrudi a velikostí postavy. Bylo vidět velmi dobré a citlivé použití  meziplemenného křížení, které bylo vhodně zapracováno do chovu. Vynikající byla i jejich krotkost. Mezi ČVSR byli vybráni výletci  ing Beera.

Součastně jsme probrali přípravu na naši speciální výstavu a EV v Dánsku. Kroužky na rok 2019 si přes klub objednali př. Hamy, Biroš, Tichý, Pecha a Brachtl. Objednáno celkem 190 ks.

AD 4)   Revizy pokladny provedl př. Jílek František, předseda kontrolní komise. Ve své zprávě uvedl, že neshledal nedostatky ve vedení pokladny.

AD 5)   Vyhodnocení výstavy se ujal př. předseda  Labuda Ervin a př. Blaháček, kteří předali poháry za udělené ceny a popřáli mnoho chovatelských úspěchů v dalších letech. O výsledcích jste informováni v samostatné příloze.

AD 6)    Do diskuze se přihlásil -  př. Biroš – posuzovatel holubů upozornil na problém při přihlašování holubů. Chovatelé přihlašují na výstavy chybně barvy vystavených holubů, kteří jsou poté chybně zařazeny

-př. Mgr  Kožíšek se přidal a dle jeho názoru by se měli rozlišovat výstavy a např. na speciální výstavě by se mohli vystavovat a posuzovat i holubi, kteří vynikají typově, ale nejsou třeba barevně ustálení. Na celostátní výstavě tyto holuby není třeba možné vystavovat. Dostalo se mu odpovědi, že právě kategorie AOC toto umožňuje a naší výstavě budou tito holubi posouzeni.

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 19.8. 2017

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

v ŠUMVALDĚ Blahákův hostinec

 

 

Přítomni: výbor: př. Navrátil J., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Manda, Holáň

Omluveni: př. Rýša,

Ostatní členové: celkem se letního setkání zůčastnilo 29 chovatelů a přátelů velkých voláčů z převším z Moravy.

Hosté: př. Bartl vynikající chovatel poštovních holubů ze Šumvaldu

Omluveni členové : př. Veselý, Honsa, Kožíšek, Jankovič, Zausinger

 

 

Program schůze:

1. Zahájení

2. Informace jednatele a pokladníka

3. Přednáška př. Holáně

4. Komentované hodnocení holubů a vyhodnocení nejlepších výletků

5. Výstavy 2017

6. Volby výboru 2017

7 Diskuze

8. Závěr

 

 

AD 1) Úvodu se jako tradičně ujal př. předseda Ervin Labuda, poděkoval všem za účast a popřál pěknou sobotu v krásném holubářském prostředí.

Účastníci se sešli u př. Brachtla a po drobném občerstvení a krátké prohlídce zařízení se účastníci odebrali naproti přes ulici do sálu Blahákova hostince kde byly připraveny i klece na holuby.

AD 2 ) Úvodní informace byla o stavu pokladny kde má klub na hotovosti 21 570 Kč. Od minulé výborové schůze byl pohyb v pokladně jen výdaj za poštovné a příjem za doplatky členského příspěvku od členů př. Říha, Manda a Malina. Za nového člena se hlásí př. Pecha chovatel pomořanských voláčů, kterého vedu v evidenci a příjmací řízení proběhne na výborové schůzi při speciální výstavě v Litovli.

Dále jsem zopakoval informace, které zazněly již na květnové výborové schůzi. Jednalo se o informace z konference UOK konnané v Pardubicích 1.4.2017, které jsem se zúčastnil s př. Blaháčkem. Zde vystoupili všichni členové UOK se svými zprávami za minulé období. Jako první př. předseda UOK představil novou tajemnici zastupující chovatele holubů p. Bernou ( místo Tomáše Marušáka), která má e mail adresu holubi@cschdz.eu. Dále př. předseda informoval informoval o činnosti UOK v době ptačí chřipky a její spolupráci se Státní veterinární správou, poté apeloval na dodržování odděleného řazení holubů na výstavách,1.0 a zvlášť 0.1 na všech větších výstavách, chápe že na místních výstavách to nejde ale jinak všude ve světě se holubi pro lepší posouzení oddělují. Z dalších aktivit UOK upozorňoval na přípravu vydání nového vzorníku, starý již 10 let, náklady by se pohybovaly cca okolo 1 mil. Kč a UOK má našetřeno 500 tis. Kč. Jmenoval také tři chovatele, př. Petrovský, Suchomel, Erlich kteří byli za holubáře oceněni v Parlamentu ČR a na závěr informoval o volbách, které musejí proběhnout na všech úrovních, tedy i u nás v klubu dle platného volebního řádu schváleného na mimořádné valné hromadě svazu. Volit je možno buď jednotlivě ,každý samostatně nebo v týmech.

 

 

AD 3 ) Dalším bodem programu letošního letního setkání byla přednáška př. předsedu

našeho posuzovatelského sboru a člena našeho klubu př. Holáně Jiřího na téma držení těla a postoj holuba.Na projekci přímo na sále byly názorně ukázány a vysvětleny na kresbách pozice jako postoj, držení těla ,nohy, postava nejen u voláčů ale i na jiných plemenech holubů. Př. Holáň kladl především důraz na držení těla, který je různý a rozdílný u každého plemene holubů nejen voláčů. Tato pozice dělá právě ty drobné ale zásadní rozdíly mezi jednotlivýmy plemeny např. našich velkých voláčů.

AD 4 ) Při neúčasti vzdělavatele klubu př. Rýši ze zdravotních důvodů, se hodnocení dovezených holubů ujal př. předseda Labuda Ervin. Prvně připoměl nevhodný termín na nějaké velké hodnocení holubů ale každý by to měl uznat a v tuto dobu vidět na holubech především záležitosti typu. Vystaveny byli HV, ČVSR a PV. Konstatoval, že holubi jsou poměrně dobří v typu, nejsou problémy se zády u HV ale je třeba zapracovat na zlepšení v délce přední partie, výšce nohou, následné velikosti a tvaru volatosti a opeření nohou. Za nejlepší vybral mezi HV červeného př. Dorazila ale i př. Labuda Dušan měl nadějné výletky a další vybraný holub byl PV př. Jílka. Ohodnoceným chovatelům se sluší poblahopřát ale poděkování patří všem kteří dovezli a ukázali svoje výletky. A nebylo jich srovna málo, chovatelé ukázali skoro 40 výletků.

AD 5 ) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA: 28.-29. 10. 2017, chovatelská hala v areálu ZO ČSCH v LITOVLI

Program letošní speciální výstavy:

-pátek 28.10. 2016 dovoz holubů na výstavu do19 00 hod (později po dohodě)

-sobota 29.10. 2016 - 7 00 hod - dovoz holubů na výstavu

- 8 00 hod - posuzvání holubů

- 14 00 hod - výběr nejlepších holubů

-neděle 30.10. 2016 - 10 00 hod - schůze spojená s volbami nového výboru

- 12 00 hod -zakončení výstavy

Podmínky výstavy jsou ponechány z posledních ročníků

Na speciální výstavu jsou vyhlášeny memoriály:

Memoriál H. Slámy – kolekce 4 ks HV z toho min.1ks 0.1

Memoriál B Švába - kolekce 4 ks ČVSR z toho min 1ks 0.1

Memoriál J Svozila – nejlepší jednotlivec HV nebo ČVSR ve žluté barvě

nahlášení kolekcí bude možné při zaklecování holubů kde nahlásíte čísla klecí do připraveného seznamu.

Dále budou vyhlášeni nejlepší výletci 2017 u HV a ČVSR, šampionini v jednotlivých rázech dle počtu vystavených holubů a čestné ceny. Titul Šampion bude udělen jen na holuba s kroužkem stejné národnosti jako vystavovatel. Výběr šampionů bude proveden veřejně ve společenské místnosti za účasti všech přítomných a možné diskuze. Rozhodující slovo při udělování cen bude mít vedoucí posuzovatel se vzdělavatelem klubu.

K posuzováni byl osloven stálý kolektiv posuzovatelů př. Holáň, , Gaš, Wieder, Gajda,Čierťaský,Veselý ,Popelek, Biroš.

Organizace zaklecování holubů : Holubi budou řazeni zvlášť 1.0 a poté 0.1 ( nerozlišujeme mladí , staří ). Je s tím větší organizační práce ale při dodržení vzorné spolupráce s garanty výstavy to jistě zvládneme.

Tímto Vás žádám o přípravu přihlášek již dopředu a myslím, že uzávěrka je jen krátce před výstavou a každý chovatel má v tu dobu již rozmyslené které holuby vystaví.

I v letošním roce zůstává manipulační poplatek za vystavovatele 50,- Kč Organizačně zaklecování organizuje př. Navátil Jiří, občerstvení zajistí př. Cink, krmení př. Labuda E., Stejně jako loni budou částečně předepsány oceňovací lístky a při zaklecování by bylo vhodné pro urychlení mít již připravené čísla kroužků jednotlivých holubů, které se vypíší přímo do oceńovacích lístků nebo na přidělený seznam

Veterinární podmínky: výbor klubu doporučuje v zájmu zdraví holubů očkování proti pseudomoru Děkujeme za pochopení.

I v letošním roce bude burza organizována mimo výstavní halu v garáži naproti vstupním dveřím z

důvodu většího klidu při posuzování O jednotlivé holuby na burze se stará sám chovatel.

Podáním prihlášky souhlasíte s uvedením Vašich iniciálů do výstavního katalogu.

 

Přihlášky zasílejte na adresu : Brachtl Josef Šumvald 83 783 85

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE : 16.10. 2017

tel. 773 001 282, 605 401 671 i SMS E- mail: brachtl.josef@seznam.cz

 

Ubytování je možné zajistit na adresách.

Motel Bábek 734850984, 602708031

Restaurace na Rozcestí 585341498

Nebo volejte jednateli 773 001 282

 

Mezi další výstavy podporované klubem musíme zařadit i Národní výstavu ČSCHDZ v Lysé nad Labem v termínu 17.-19. 2017. Naší speciálky se zúčastňuje velice úzký okruh chovatelů voláčů ale všeobecné výstavy se zúčastní různé spektrum chovetelů včetně mladých chovatelů a proto je třebe na této výstavě předvést co nejlepší propagaci našich velkých voláčů. Zajisté, účast na této výstavě není ta nejlevnější záležitost a proto klub velkých voláčů podpoří vystavovatele z řad klubu za vystaveného HV a ČVSR ( podpora národních plemen) částkou 50,- Kč jako pomoc s úhradou klecného. Výbor klubu věří, že tato ativita klubu přispěje k vystavení alespoň po 40 ks HV a ČVSR což by byla velice pěkné ukázka činnosti klubu. Věříme,že podpoříte snahu výboru klubu a především chovatelé z Čech se národní výstavy zúčastní. Přihláška je otištěna v časopise chovatel nebo na web stránkách ČSCHDZ. Klidně pro podrobnější informace volejte jednateli na tel. 773001282.

V letošním roce slovenský klub chovatelů „papučatých hrvoliaků“ pořádá svoji speciálku samostatně ( v posledních letech ji pořádali při národní výstavě v Nitře) v 11.- 13. 11. 2017. Společně zde bude i vystavovat velmi agilní slovenský klub anglických voláčů. Srdečně nás všechny zvou na věří, že se zúčastníme v co největším počtu a vystavíme i mnoho holubů. Proto i já věřím, že jim oplatíme jejich návštěvy na našich speciálkách a tuto výstavu si zařadíme do našeho kalendáře. Pozvánku a přihlášku budete mít v příloze nebo pro informace volejte jednateli.

Chovatelé anglických voláčů jsou zvaní k účasti na evropské výstavě anglických voláčů v rakouském Welsi v termínu 16.- 17. 12. 2017.Jednatel osloví chovatele AV a informace podá každému zájemci( součastně se tam konná i evropská výstava slepičáků).

 

AD 6 ) Na letošní členské schůzi proběhnou volby nového výboru a kontrolní komise ( dříve revizní). Předem se musí zvolit způsob volby a to volby po jedlivých členech výboru nebo po týmech, který musí mít lichý počet členů. Kontrolní komise musí být 3 členná. Na tyto volby se může každý člen připravit, oslovit své favority a do voleb společně kandidovat. Věřím, že k záležitosti přistoupíte zodpovědně ,připravíte se a na členské schůzi vše proběhne hladce.

AD 7 ) Diskuze víceméně neproběhla. Většina účastníků pravděpodobně vše probrala během setkání a vystoupil pouze př. Labuda E. S pozváním na přátelské setkání klubu chovatelů hanáckých a bavorských voláčů v Německu

AD 8 ) Na závěr proběhlo občerstvení a volně pokračovala diskuze.

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 7.5. 2017

KONANÉ V ŠUMVALDĚ

u př. Brachtla

 

 

Přítomni: př. Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Navrátil J., Manda D., Rýša M.,

Omluveni: př. Holáň,

 

Ostatní členové: př. Cink, Jílek, Blaháček

 

 

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. Zpráva jednatele a pokladníka

3. Letní setkaní chovatelů 2017

4. Speciální výstava 2017

5. Příprava voleb

6. Diskuze

7. Závěr

 

AD 1) Schůzi zahájil a řídil př. předseda Labuda E a zúčastněným poděkoval za účast.

 

AD 2) Jednatel prvně informoval o stavu naší pokladny kde máme na hotovosti 20.670 Kč. Někteří členové ještě nezaplatili příspěvek ale jsou to stabilní členové, kteří uhradí příspěvek při prvním setkání. Od poslední setkání zemřel př. Zaoral Pavel, z klubu po výstavě vystoupil na vlastní žádost př. Novák Karel.

V letošním roce se dožívají kulatých výročí narození tito členové : 75- př. Kuttich,Cink, 70- př. Hromčík, 65- př. Říha, 55- př. Pokorný, Novák Vl., 45- př. Navrátil Jiří.

Z došlé pošty jsem obdržel dopis od pražského soudu ohledně ragistrace klubu a proběhla i běžná korespodence s UOK jako zaslání sídla základních organizací našich členů, pozvánka na konferenci a letní setkání s představiteli klubů.

Bylo podáno nově i daňové přiznání za klub u FÚ Šternberk.

Konference UOK konanné v Pardubicích 1.4. 2017 jsem se zúčastnil s př. Blaháčkem , který součastně zastupuje okr. Olomouc.

Zde vystoupili se svými zprávami všichni členové UOK. Jako první př. předseda UOK nám představil novou tajemnici UOK na svazu p. Lucii Bernou ( místo Tomáše Marušáka), která má e mail adresu : holubi@ cschdz.eu.

Př. Matouš- za výstavnictví- konstatoval, že počet holubů na celostátní výstavě se mírně zvyšuje r. 2016 - 2082 ks, r. 2015 – 1746 ks, r. 2014 – 1148 ks. Informoval i o klubech, kteří mají v letošním roce výročí založení : klub čejek 95 roků, giganti 15 roků, moravské bagdety 50 roků, pražský krátkozobý rejdič 105 roků.

Př. Holáň- posuzovatelé – posuzovatelský sbor má 75 členů a 13 adeptů na posuzovatele. Mezinárodního školení ve Švýcarsku se zúčastnili př. Veselý a Gajda. Sbor má 13 mezinárodních posuzovatelů.

Př. Kristek- plemenné chovy – na r. 2017-2018 bylo v Lysé přihlášeno 42 plemenných chovů, podmínky splnilo 38 chovů a následným řízením prošlo 37 plemených chovů.

Př. Veselý- standarty a evropský svaz – novým členem standartizační komise je Mgr. Víšek, probíhá novelizace vzorníku PKR, EV v dánském Herningu bude 7.-9. 2018 a apeloval na podporu při účasti na této výstavě.

Př. Kučera mládež – mládežnické soutěze se zúčastnili jen 4 soutěžící v sekci holubi.

Př. Wieder předseda – nejprve pozval všechny kluby na aktiv chovatelů v květnu do Litovle, dále informoval o činnosti UOK v době ptačí chřipky a její spolupráci se Státní veterinární správou, apeloval na dodržování odděleného řazení holubů na výstavách na 1.0 a zvlášť 0.1 na všech větších

výstavách, chápe že na místních výstavách to nejde ale jinak všude ve světě se holubi pro lepší posouzení oddělují. Z dalších aktivit UOK upozorňoval na přípravu vydání nového vzorníku, starý již 10 let, náklady by se pohybovaly cca okolo 1 mil. Kč a UOK má našetřeno 500 tis. Kč. Jmenoval také tři chovatele, př. Petrovský, Suchomel, Erlich kteří byli za holubáře oceněni v Parlamentu ČR a na závěr informoval o volbách, které musejí proběhnout na všech úrovních, tedy i u nás v klubu dle platného volebního řádu schváleného na mimořádné valné hromadě svazu. Volit je možno buď jednotlivě každý samostatně nebo v týmech.

V diskuzi př. Drba poděkoval UOK za pomoc klubu strukturových holubů, př. Bek upozornil na špatný stav výstavních klecí svazu, př. Ludvík na velký počet čísel zejména na malých kroužcích a př. Vlček navrhoval zrušit hlas poradní pro kluby.

Setkání představitelů UOK se zástupci klubů v Litovli se za klub zúčastnili př. Labuda E., Blaháček a proběhla tam m.j. Diskuze o plemenářské práci na přivezených holubech, přednáška zástupce polského svazu o polských plemenech holubů s ukázkou konkrétních holubů a př. Gajda měl připravenou video projekci.

 

AD 3)

LETNÍ SETKÁNÍ

SE USKUTEČNÍ

19. 8. 2017

V ŠUMVALDĚ

Blahákův hostinec vedle hasické zbrojnice, sraz u př. Brachtla

 

již 5 tý ročník jsme se dohodly uspořádat tentokrát v Šumvaldě , který se nachází 15 km od Litovle směr Uničov, Šumperk. Autem cca 15 min cesty.

Chceme po velmi zdařilých ročnících na Slovensku pokračovat v přátelském duchu . Připraveny budou výstavní klece na dovezené holuby, kterých bude doufám více jako v loňském roce. Smyslem této akce není množství a kvalita dovezených holubů ale přátelská diskuze o holubech., setkání kamarádů. Pozváni budou všichni zájemci o voláče, poháry pro oceněné HV, PV,a ČVSR zajištěno, občerstvení také zajištěno tak už věřím v co největší účast všech členů. Každý si může pozvat na akci i své známé holubáře.

 

AD 4) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA klubu se koná 28.10-29. 10. 2017 v chovatelském areáli v Litovli.

Je zachován tradiční termín výstavy, pozvána bude i tradiční parta posuzovatelů a o výstavu se bude starat i tradiční výstavní výbor . Řazení holubů by mělo být odděleně 1.0 a zvlášť 0.1.

Burza bude organizována opět mimo výstavní halu. Bližší podrobnosti se upřesní na výborové schůzi, která bude součástí letního setkání.

 

AD 5) Na letošní člennské schůzi konnané při specialní výstavě musíme organizovat volby nového výboru. Jak bylo avizováno volby musejí proběhnout buď jednotlivě každý bude volen samostatně nebo mohou být voleny předem připravenné týmy. Předem se zvolý způsob volby. Každý člen klubu má právo se připravit na obě možnosti a podávat návrhy na způsob hlasování a jednotlivé členy výboru a revizní komise. Téma voleb bude jistě zařazeno na program následující výborové schůze při letním setkání v Šumvaldě.

 

AD 6) př. Brachtl -Podpora narodní výstavy. V rámci co největšího rozšíření především HV a ČVSR klub připravý jakým způsobem bude zajištěna podpora národní výstavy už z toho důvodu ukázat v co nějvětší míře naše voláče na výstavě v Čechách. Bude se jednat o příspěvek ne klecné nebo o organizaci holubů na výstavu v režii klubu a nebo kombinace obou způsobů podpory.

Nesmíme zapomenout na podporu speciální výstavy klubu na Slovensku, kteří ji po letech chtějí organizovat samostatně v okolí Martina, jak mě bylo avizováno.

 

AD 7) Kontrola Blahákova hostince v Šumvaldě.

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 30. 10. 2016 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Program schůze 1. Zahájení

2. Zpráva předsedy

3. Zpráva jednatele a pokladníka

4. Revizní zpráva

5. Vyhodnocení výstavy a předání cen

6. Diskuze

 

Ad 1,2) Schůzi zahájil a řídil př. předseda klubu Labuda Ervin, který na úvod přivítal všechny přítomné členy klubu a hosty ze Slovenska, Německa, Polska a Holanska. Poděkoval všem přítomným, vystavovatelům za účast na naší jubilejní speciální výstavě především těm co se podíleli aktivně na přípravě nejen speciální výstavy ale i letního setkání a vůbec chodu klubu po celý uplynulý rok.

Ad 3) K dnešnímu datu má náš klub 53 členů. V uplynulém roce zemřeli př ing. Festa a př. Gróf. Z důvodu nečinnosti a neplacení členských příspěvků byli vyloučeni př. Piotrowicz, Švec, Polanský, Žurawski. Významné kulaté výročí narození v letošním roce oslavili 80 roků př. Hamy a př. Tichý, 70 roků př. Dorazil, 30 roků př. Kabeláč. Všem jménem klubu blahopřejeme a do dalších let přejem především zdraví a pohodu ale i hodně chovatelských úspěchů.

Za minulé období od předešlé členské schůze se výbor sešel 2x. Obě výborové schůze se konaly v Hľbokém u př. Rýši. O obou schůzích jste byli informováni zápisy, které jste obdrželi poštou nebo e mailem.

Z květnové výborové schůze vybírám některé informace. Byl přepracován na žádost UOK př. Kristka náš šlechtitelský plán klubu ve spolupráci s př. Labudou a Holáněm. Dále byla podána žádost na Krajský úřad Olomouckého kraje o dotaci v částce 25 000Kč. Na činnost klubu zejména v souvislosti s oslavani 60 výročí založení klubu, která nám byla posléze zamítnuta. Dále byla byly zaslány žádosti o příspěvek na UOK okrasných holubů ČSCHDZ. Zde bylo naší žádosti vyhověno a dostali jsme na činnost 5 000,- Kč a další formou ocenění našeho klubu bylo vyznamenání některých našich členů , které proběhlo včera na slavnostní schůzi z rukou předsedy UOK př. Wiedra. Na další naši žádost o příspěvek na KKA Olomouckého kraje nebylo vůbec odpovězeno a na žádost na Město Litovel bylo již tradičně vyhověno v částce 5 000,- Kč. Tento příspěvek není ještě vyzvednut protože přišel tento týden.

Konference UOK za účasti zástupců klubů konané v Pardubicích jsem se zúčastnil společně s př. předsedou 23. 4. 2016. Z pozvaných 77 okresních organizací se zúčastnilo 48 zástupců okresů a z 28 klubů se jednání zúčastnilo 20 zástupců klubů. Po úvodních organizačních věcí vystoupili jednotliví členové UOK se svými zprávami . Př Matouš vysvětlil proč není zpracován rozpočet za minulé období a představil informace o výstavnictví zejména účast vystavených zvířat na celostátní výstavě. Velký nárůst zejména u drůbeže a mírný nárůst u holubů. Př. Holáň informoval o činnosti posuzovatelského sboru ve kterém je 75 posuzovatelů z toho 13 má statut mezinárodních osuzovatelů a máme také 13 adeptů na posuzovatele ( m.j. adeptují př. Manda, Honsa, Zaňát). Př. Kristek apeloval na plemené chovy holubů jako nejvyšší stupeň plemenářské dlouhodobé práce. V letošním roce bude uznávání plemených chovů při celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Představil šlechtitelské plány jednotlivých klubů. Př. Veselý za standartovou komisi upozornil na v časopise Chovatel představené změny kroužků, u AV č. 11, u ČVSR č. 12. Pokud bude holub nakroužkován o jedno číslo menším či větším a nepůjde mu sundat měl by být posouzen. Byl uznám vzorník chebské straky. Př. Wieder se zabíval především informacemi o přípravě nových stanov ČSCHDZ. V diskuzi se probíralo především posuzování holubů ( dva kluby posuzují jiným způsobem než je schválený, klub kingů a klub strukturových holubů), označování holubic při výstavách ( zamítnuto) a doporučeno rozdělovat při větších výstavách na holuby a holubice zvlášť.

Setkání představitelů klubů se zástupci UOK pravidelně konané v Litovli se za klub zúčastnil př. předseda Labuda E., Blaháček, Labuda D, Smutný. Zde po oficiálních informacích proběhly přednáška MVDr. Struhára o veterinární prevenci u holubů a představení známého chovatele vysokoletců. Dále na této výborové schůzi jsme probírali místo a organizaci letního setkání, které bylo opět svěřeno př. Pavlíčkovi z Jablońové u Malacek. Okrajově jsme připoměli zajištění speciální výstavy zejména z důvodu oslav 60 výročí založení klubu.

Ze zářijové výborové schůze, která se konala součastně s letním setkání v Jabloňové jsem podal informace o setkání představitelů klubů s UOK konané v červnu v Litovli a které se za klub zúčastnili př. Labuda E. a př. Blaháček, Smutný, Navrátil. Možnosti objednat si kroužky přes klub využili jen 3 členové.

Komentovaného výběru dovezených výletků se ujal př. Veselý, který nejprve předvedl pro názornost a porovnání možné změření velikosti holuba. Společně s př. Rýšou, Labudou E a př. Zausingerem za účasti jednotlivých chovatelů vysvětlovali přednosti nebo vady dovezených holubů i s majitelem holubů. Za nejlepšího výletka mezi ČVSR byl vybrán kvalitní holub od př. Jankoviče Vlada a mezi HV byla vybrána jako nejlepší holubice od př. Zaňáta Miroslava.

MVDr Struhár navázal ihned na loňskou besedu a v úvodu jen připoměl zásadní doporučení pro chovatele

všech holubů – vzdušný , suchý a nepřeplněný holubník. Prvně informoval o holouběcí nemoci kterou způsobuje escheria- coli, která se rozšíří v období červen – září především kvůli špatné biofloře ve střevech po nevhodném používání různch především antibiotik a následném nepoužívání probiotik. Escheria – coli způsobují především myší trus v krmivu a nedostatečné používání probiotik. V součastné době se vyvíjí vakcina spojená s vakcínou proti moru jako trojkombinace. Dále pokračoval o vnějších parazitech a jejich prevenci, krmení holubů např. v době přepeřování méně kukuřice a více ječmeně, pestré krmení jen v době mladých jinak až 70% ječmen stejně jak u poštovních holubů. Následovala diskuze ve které měli naši chovatelé již připravené otázky na MVDr Struhára. Př. Manda o křivých prsních kostích. př. Veselý co způsobuje u mnoho chovatelů čistá vejce v letošním roce, př. Jílek o způsobu kombinace podávání léků a vakcinace a další dotazy se rozvinuly v řádnou a velmi poučnou diskuzi mezi všemi zúčastněnými. Je jen škoda, že se této akce zúčastnují a aktivně zapojují stále stejní chovatelé a ostatní, kteří byto především potřebovali se těchto akcí zůčastňují minimálně.

Náš klub byl zaregistrován u soudu dle regulí svazu.

Poděkoval jsem všem spozorům, především př. Marčičiakovi, Zausingerovi, Humelovi, Wimovi, dále všem účastníkům a hlavně vystavovatelům za velice vysoce kultůrní, společenskou a po chovatelské stránce odbornou úroveň naší speciální výstavy. Všechny jsem zároveň pozval na další naše akce v r. 2017.

Z pokladní zprávy jen krátce, v pokladně k datu 27. 10. 2016 je 13.370,- Kč.

Z pohybu v pokladně: příjmy- čl. Příspěvky 7.100,-, výstavní poplatek 1.500,-, sponzorské dary- zausinger 1.350,-, KÚ Olomouc 10.000,-, město Litovel 3.000,- vše z r. 2015, a v r. 2016 sponzorský dar UOK 5.000,-, výdaje- ubytování hosté 890,-, překladatelka 700,-, poplatky ČS Uničov za vedení účtu 561,-, občerstvení výstava 1000,-, letní setkání 1.500,- poštovné 877,-, poháry a upomínkové předměty fy Sabe 9.819,- vyplacení dotací za účast vystavovatelů na EV v Métách 3.000,-. Chovatelé př. Labuda E., Ing. Honsa a př. Mgr. Kožíšek se vzdali nároku na příspěvek ve prospěch klubu.

 

Ad 4) Revizi pokladny provedl za nepřítomného př. Taranzu př. Labuda Dušan a přednesl zprávu o jejím stavu. Neshledal žádné nedostatky.

 

Ad 5) Vyhodnocení výstavy proběhlo v sobotu po posouzení za účasti všech přítomných, posuzovatelů, vzdělavatele i chovatelů. Do připravených klecí byli dle požadavků posuzovatelů přinášeni jimi vybraní voláči a z nich se vybírali po diskuzi a oddůvodnění proč právě tito holubi jsou ti nejlepší hodni titulů šampionů a čestných cen. Tento systém hodnocení zavedený klubemby měl ukázat správný směr a cíl šlechtění daných holubů a navádět jednotlivé chovatele. Nejdůležitější je ujednocení náhledu na jednotlivé plemena. Vlastní předáníní ocenění proběhlo v neděli v rámci členské schůze.

 

Ad 6) - Brachtl- přijetí nového člena- do klubu se hlásí nový člen př. Tomáš Ponížil, Šumvald 339, chovatel HV černých, hlasováním byl přijat.

- př. Labuda D.- mluvil o termínu výstavy. Doporučil zachování brzkého termínu výstavy i když všichni holubi nejsou ve výstavní kondici ale v pozdějším termínu by byl problém s udržením kvality peří a kvality rousů.

- př. Veselý- doporučuje co nejpozdější termín, vyspělý a dokonalý velký voláč potřebuje čas pro svůj vývoj.

- př. ing. Honsa- doporučil zlepšit propagaci našich velkých voláčů na velkých výstavách, minimálně na národních. Na speciální výstavy jsou jen v úzkém kruhu chovatelů ale na větších výstavách je více chovatelské veřejnosti. V klubu slepičáků se osvědčilo. Doporučuje zachování termínu.

Jednatel odpověděl na dotazy, ohledně termínu, který doporučuje zachovat ale slibuje vše projednat na nejbližší výborové schůzi s ohledem na místo výstavy(volná výstavní hala), skloubení výstav národních u nás i v zahraničí a zahraničních speciálek. K účastinašich holubů na velkých výstavách nedoporučuje pořádat speciálku při některé velké výstavě např. V Lysé, Přerově nebo v Brně ale slibuje projednání co největší účasti na těchto výstavách zajištěním vhodné formy podpory.

 

 

Stav naší pokladny po výstavě 2016 k datu 31.12. 2016 je 24 860,- Kč., což znamená že i přes větší výdaje v loni je stav naší pokladny setrvalý. Podařilo se sehnat několik sponzorských darů. Můžeme si dovolit například podporu chovatelům k větší účasti velkých výstav.

 

Rok 2017 je rokem v ČSCHDZ volebním. Máte dostatek času si připravit návrhy na nové členy výboru pokud si myslíte, že stávající výbor nedává dle Vás ten správný směr šlechtění našich velkých voláčů.

 

 

V Novém roce přeji jménem celého výboru Všem mnoho zdraví, osobních i chovatelských úspěchů a těším se na setkání s Vámi.

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 10.9. 2016

 

LETNÍHO SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ

 

 

v JABLOŃOVÉ okr. Malacky SK

 

 

Přítomni: výbor: př. Navrátil J., Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Manda, Rýša

Omluveni: př. Holáň.,

Ostatní členové: celkem se letního setkání zůčastnilo 28 chovatelů a přátelů velkých voláčů z Čech , Slovenska , př. Zausinger s manželkou z Německa a př. Sátor z Rakouska.

Hosté: MVDr Sruhár

 

 

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. informace jednatele a pokladníka

3. Speciální výstava v Litovli 2016

4. Komentovaná přehlídka holubů a vyhodnocení nejlepších výletků

5. Přednáška MVDr Struhára s diskuzí

6. Závěr

 

 

 

AD 1) Schůzi zahájíl př. předseda Ervin Labuda, všem poděkoval za účast, zvlášťě přivítal př. Zausigera s manželkou a př. Sátora z Rakouska. Všechny přítomné seznámil s programem letošního letního setkání a poděkoval př. Pavlíčkovi za uspořádání a velmi dobré občerstvení.

 

AD 2) Stav pokladny k datu výborové schůze je 24 990,- Kč. V zápise z poslední výborové schůze byli vyzváni ti členvé kteří neuhradili poplatky a někteří již splnili aostatní věřím že doplatí na speciálce. Zaslal jsem opětovně na UV ČSCHDZ jimi požadované dokumenty k vyřízení povinné nové registrace na misterstvu vnitra ( po prvém zaslání se naše dokumenty ztratily ). V Pardubicích se konala konference UOK chovatelů holubů, které jsem se zúčastnil s př. předsedou a o které jsta již byli informováni v minulém zápise. V červnu se zúčastnili za klub př. Labuda E., Blaháček a Navrátil „Setkání klubů s představiteli UOK chovatelů“ holubů konané v Litovli. Objednávky kroužků na r. 2017 přes klub využili jen tři členové a objednali si celkem 130 kroužků.

Klubové webové stránky na adrese www. klubvelkychvolacu ale bohužel z našich řad je využíváme velice málo. Snad jedině Dušan Labuda. Přitom přes př. Popelka tel. 603334705, e mail popelekjiri@seznam.cz je možno využívat k propagaci svých chovů a holubů například fotkami, články ,inzeráty apod.

 

 

 

AD 3) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA: 29.-30. 10. 2016, chovatelská hala v areálu ZO ČSCH v LITOVLI

v letošním roce spojená s oslavami 60-ti let od založení v Olomouci.

 

Program letošní speciální výstavy:

-pátek 28.10. 2016 dovoz holubů na výstavu do19 00 hod (později po dohodě)

-sobota 29.10. 2016 - 7 00 hod - dovoz holubů na výstavu

- 8 00 hod - posuzvání holubů

- 14 00 hod - výběr nejlepších holubů

- 16 00 hod - slavnostní zasedání a předání ocenění spojené s večeří

-neděle 30.10. 2016 - 10 00 hod - členská schůze

- 12 00 hod -zakončení výstavy

Věřím, že jste všichni nachystáni na letošní slavnostní speciální výstavu, výstavy se zúčastníte osobně a celého programu a jistě vystavíte co největší množství svých holubů.

Podmínky výstavy jsou ponechány z posledních ročníků

Na speciální výstavu jsou vyhlášeny memoriály:

Memoriál H. Slámy – kolekce 4 ks HV z toho min.1ks 0.1

Memoriál B Švába - kolekce 4 ks ČVSR z toho min 1ks 0.1

Memoriál J Svozila – nejlepší jednotlivec HV nebo ČVSR ve žluté barvě

nahlášení kolekcí bude možné při zaklecování holubů kde nahlásíte čísla klecí do připraveného seznamu.

Dále budou vyhlášeni nejlepší výletci 2016 u HV a ČVSR, šampionini v jednotlivých rázech dle počtu vystavených holubů a čestné ceny. Titul Šampion bude udělen jen na holuba s kroužkem stejné národnosti jako vystavovatel. Výběr šampionů bude proveden veřejně ve společenské místnosti za účasti všech přítomných a možné diskuze. Rozhodující slovo při udělování cen bude mít vedoucí posuzovatel se vzdělavatelem klubu.

Posuzování bude dle platného řádu s tím, že holubi s hodnocením 95 a vyšším budou kontrolováni k přesnějšímu zjištění skrytých vad. K posuzováni byl osloven stálý kolektiv posuzovatelů př. Holáň, , Gaš, Wieder, Gajda,Čierťaský,Veselý ,Popelek, Biroš. Poháry zajistí př. Brachtl a př. Labuda D.

Organizace zaklecování holubů : Holubi budou řazeni zvlášť 1.0 a poté 0.1 ( nerozlišujeme mladí , staří ). Je s tím větší organizační práce ale při dodržení vzorné spolupráce s garanty výstavy to jistě zvládneme.

Tímto Vás žádám o přípravu přihlášek již dopředu a myslím, že uzávěrka je jen krátce před výstavou a každý chovatel má v tu dobu již rozmyslené které holuby vystaví.

I v letošním roce zůstává manipulační poplatek za vystavovatele 50,- Kč Organizačně zaklecování organizuje př. Navátil Jiří, občerstvení zajistí př. Cink, krmení př. Labuda E., Stejně jako loni budou částečně předepsány oceňovací lístky a při zaklecování by bylo vhodné pro urychlení mít již připravené čísla kroužků jednotlivých holubů, které se vypíší přímo do oceńovacích lístků nebo na přidělený seznam..

Veterinární podmínky výbor klubu doporučuje v zájmu zdraví holubů očkování proti pseudomoru Děkujeme za pochopení.

V letošním roce bude burza organizována mimo výstavní halu v garáži naproti vstupním dveřím z důvodu většího klidu při posuzování což se nám v minulém roce nepodařilo zajistit. O jednotlivé holuby na burze se stará sám chovatel.

Podáním prihlášky souhlasíte s uvedením Vašich iniciálů do výstavního katalogu.

 

Přihlášky zasílejte na adresu : Brachtl Josef Šumvald 83 783 85

 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE : 15.10.2015

 

tel. 773 001 282, 605 401 671 i SMS

E- mail: brachtl.josef@seznam.cz

 

Ubytování je možné zajistit na adresách.

Pension Starý mlýn Litovel 585150417, e mail: penzion@ustarehomlyna.cz

Motel Bábek 734850984, 602708031

Restaurace na Rozcestí 585341498

Nebo volejte jednateli 773 001 282

 

AD 4) Komentovaného výběru dovezených výletků se ujal př. Veselý, který nejprve předvedl pro názornost a porovnání možné změření velikosti holuba. Společně s př. Rýšou, Labudou E a př. Zausingerem za účasti jednotlivých chovatelů vysvětlovali přednosti nebo vady dovezených holubů i s majitelem holubů. Za nejlepšího výletka mezi ČVSR byl vybrán kvalitní holub od př. Jankoviče Vlada a mezi HV byla vybrána jako nejlepší holubice žlutá od př. Zaňáta Miroslava.

 

AD 5) MVDr Struhár navázal ihned na loňskou besedu a v úvodu jen připoměl zásadní doporučení pro chovatele všech holubů – vzdušný , suchý a nepřeplněný holubník. Prvně informoval o holouběcí nemoci kterou způsobuje escheria- coli, která se rozšíří v období červen – září především kvůli špatné biofloře ve střevech po nevhodném používání různch především antibiotik a následném nepoužívání probiotik. Escheria – coli způsobují především myší trus v krmivu a nedostatečné používání probiotik. V součastné době se vyvíjí vakcina spojená s vakcínou proti moru jako trojkombinace. Dále pokračoval o vnějších parazitech a jejich prevenci, krmení holubů např. v době přepeřování méně kukuřice a více ječmeně, pestré krmení jen v době mladých jinak až 70% ječmen stejně jak u poštovních holubů. Následovala diskuze ve které měli naši chovatelé již připravené otázky na MVDr Struhára. Př. Manda o křivých prsních kostích. př. Veselý co způsobuje u mnoho chvatelů čistá vejce v letošním roce, př. Jílek o způsobu kombinace podávání léků a vakcinace a další dotazy se rozvinuly v řádnou a velmi poučnou diskuzi mezi všemi zúčastněnými. Je jen škoda, že se této akce zúčastnili a aktivně zapojují stále stejní chovatelé a ostatní, kteří byto především potřebovali se těchto akcí zůčastňují minimálně.

 

 

ZÁPIS Z VÝBOROVÉ SCHŮZE DNE 8.5. 2016

KONANÉ V HL'BOKÉM

u př. Rýši

 

 

Přítomni: př. Brachtl,, Labuda E.,Labuda D., Navrátil J., Manda D., Rýša M.,

Omluveni: př. Holáň,

 

Ostatní členové: př. Cink,

 

 

Program schůze:

 

1. Zahájení

2. Zpráva jednatele a pokladníka

3. Zpráva z konference UOK a aktivu UOK se zástupci klubů

4. Letní setkaní chovatelů 2016

5. Speciální výstava 2016

6. Diskuze

7. Závěr

 

AD 1) Z důvodu nemoci př. Rýši se opětovně konala jarní výborová schůze v Hľbokém ve velmi dobré atmosféře a za vynikající obsluhy paní domácí za které ještě jednou děkujeme. Při příchdu nám byl ,představen nový holubník v plné parádě a hlavně plně obsazený kvalitními hanáky rozdělených po barvách. Jednoduše perfektní. Schůzi zahájil a řídil př. předseda Labuda E a zúčastněným poděkoval za účast.

 

AD 2) Jednatel podal informace o stavu pokladny, ve které máme 24 100,- Kč. Z této částky musíme vyplatit slíbené dotace za EV v Metách ( 6 000,- Kč). Př. Labuda věnoval dotaci za vystavené holuby ve prospěch klubu. Podal jsem informaci o nezaplacených poplatcích na které budou členové upozorněni a věřím, že u první příležitosti bude vše napraveno. Na žádost UOK jsem přepracoval nově náš šlechtitelský plán za spolupráce s př. Holáněm, Rýšou a Labudou E.. Bude vyvěšen na webových stránkách klubu. Za klub jsem podal žádost o dotaci na činnost klubu zejména v souvislosti s oslavami 60 výročí založení klubu na krajský úřad Olomouckého kraje, který nám posléze zaslal zamítavé stanovisko a na UOK chovatelů holubů ČSCHDZ, který nám vyhověl a přidělil nám příspěvek 5 000,- Kč a ocenění tří zasloužilých členů dle jejich výběru. Upozornil jsem také na kulaté výročí našich zasloužilých členů v letošním roce. 80 výročí narození u př. Hamyho a př. Tichého a 70 u př. Dorazila.

 

AD 3) Konference UOK za účasti zástupců klubů konané v Pardubicích jsem se zúčastnil společně s př. předsedou 23. 4. 2016. Z pozvaných 77 okresních organizací se zúčastnilo 48 zástupců okresů a z 28 klubů se jednání zúčastnilo 20 zástupců klubů. Po úvodních organizačních věcí vystoupili jednotliví členové UOK se svými zprávami . Př Matouš vysvětlil proč není zpracován rozpočet za minulé období a představil informace o výstavnictví zejména účast vystavených zvířat na celostátní výstavě. Velký nárůst zejména u drůbeže a mírný nárůst u holubů. Př. Holáň informoval o činnosti posuzovatelského sboru ve kterém je 75 posuzovatelů z toho 13 má statut mezinárodních osuzovatelů a máme také 13 adeptů na posuzovatele ( m.j. adeptují př. Manda, Honsa, Zaňát). Př. Kristek apeloval na plemené chovy holubů jako nejvyšší stupeň plemenářské dlouhodobé práce. V letošním roce bude uznávání plemených chovů při celostátní výstavě v Lysé nad Labem. Představil šlechtitelské plány jednotlivých klubů. Př. Veselý za standartovou komisi upozornil na v časopise Chovatel představené změny kroužků, u AV č. 11, u ČVSR č. 12. Pokud bude holub nakroužkován o jedno číslo menším či větším a nepůjde mu sundat měl by být posouzen. Byl uznám vzorník chebské straky. Př. Wieder se zabíval především informacemi o přípravě nových stanov ČSCHDZ. V diskuzi se probíralo především posuzování holubů ( dva kluby posuzují jiným způsobem než je schválený, klub kingů a klub strukturových holubů), označování holubic při výstavách ( zamítnuto) a doporučeno rozdělovat při větších výstavách na holuby a holubice zvlášť.

Setkání představitelů klubů se zástupci UOK pravidelně konané v Litovli se za klub zúčastnil př. předseda Labuda E., Blaháček, Labuda D, Smutný. Zde po oficiálních informacích proběhly přednáška MVDr. Struhára o veterinární prevenci u holubů a představení známého chovatele vysokoletců

 

 

AD 4 ) LETNI SETKÁNÍ CHOVATELŮ VELKÝCH VOLÁČŮ se uskuteční 10.9. 2016 v JABLOŇOVÉ okr. Malacky na Slovensku ( je to kousek za hranicemi) na fotbalovén hřišti.

Garantem tohoto setkání budou př. Rýša tel. 00421903869068 a př. Pavlíček tel. 00421902199924, email 22epan22@azet.

Po loňském velmi zdařilém setkání jsme využili možnost uspořádat letošní letní setkání na Slovensku pod patronací př. Pavlíčka. Dostupnost je dobrá a ohlas především u slovenských chovatelů byla velmi dobrý. I letos bude přizván př. MVDr Struhár, který loni velmi prakticky informoval o veterinární problematice v chovu holubů a ochotně odpovídal na dotazy všech chovatelů. Zároveň provede školení na téma PV nebo ČVSR př. Holáň. Bude se prakticky probírat směr šlechtění našich velkých voláčů a sjednocovat náhled především na typ.

Součástí letního setkání bude vyhodnocení dovezených letošních výletků mezi HV, ČVSR a PV. Věřím, že každý chovatel doveze alespoň po 2 ks letošních holubů. Nemusí se jednat o již vyfouklé holuby ale ukázat typově zdařilé odchovy. Každému chovateli pomůže plodná diskuze u přivezených holubů s ostatními chovateli. Nejlepší jednotlivci budou samozřejmě oceněni.

Bohaté občerstvení bude zajištěno, pozváni budou i zahraniční hosté a věřím ve Vaši co největší účast s cílem stávit krásný chovatelský den s přáteli. Platí stále doporučení vozit na takové akce holuby navakcinované proti moru.

 

 

 

AD 5 ) SPECIÁLNÍ VÝSTAVA klubu se koná 29.-30.10. 2016 v chovatelském areáli v Litovli.

Výstava se konná v tradičním ternímu na tradičním místě s tím, že letošní výstava bude věnována oslavám založení klubu před 60 ti roky. Věřím v co největší účast všech členů a co největší počet vystavených holubů. Máte dostatek času na přípravu. Na program speciální výstavy bude v sobotu zařazeno slavnostní vyhlášení výsledků spolu s oceněním zasloužilých chovatelů velkých voláčů.

Bylo dohodnuto umístění burzy mimo prostor výstavní haly z důvodu rušení u posuzování. Burza bude zajištěna naproti vstupu do haly v prostorách garáže kde budou připraveny klece a každý se o své holuby bude starat sám.

 

 

 

AD 6 ) V diskuzi jsme probírali pozvání posuzovatelů a řezení holubů na naší výstavě, ke všemu se vrátíme na další schůzi při letním setkání. Bavili jsme se o pozvání hostů na naši speciálku a zajištění financí. Vyzíváme všechny členy klubu aby se připojili ke snaze zajištění co největších nejen finančních příspěvků k vysoké úrovni naší jubilejní speciální výstavy .

Padl návrh na uspořádání aukce věnovaných holubů kde by výtěžek z této aukce byl ve prospěch klubu.

Stále platí vakcinace holubů při našich akcích

 

 

 

Upozorńuji na možnost objednání kroužků na holuby pro r. 2017 přes klub. Kdo má zájem nahlásí počet na mou e mail adresu nebo na tel. 773 001 282( jen po 19 hod) nebo 605 401 671( do práce, jen dočasný telefon). Upozorňuji na změnu velikosti kroužků u AV na č. 11 a u ČVSR na č. 12. Všeobecně platí, že kroužek o jedno číslo větší či menší je platný, podmínkou je že nejde sundat a měl by být na výstavách ČSCHDZ posouzen. Termín zaslání je 25. 7. 2016

 

 

 

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 25. 10. 2015 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Program schůze 1. Zahájení

2. Zpráva předsedy

3. Zpráva jednatele a pokladníka

4. Revizní zpráva

5. Přijetí nových členů

6. Vyhodnocení výstavy a předání cen

7. Diskuze

 

 

Ad 1,2) Schůzi zahájil a řídil př. předseda klubu Labuda Ervin, který na úvod přivítal všechny přítomné členy klubu a hosty ze Slovenska a Německa. Poděkoval všem přítomným, vystavovatelům za účast na naší speciální výstavě především těm co se podíleli aktivně na přípravě nejen speciální výstavy ale i letního setkání a vůbec chodu klubu po celý uplynulý rok.

Ad 3) K dnešnímu datu má náš klub 57 členů. V r. 2015 dle mých neuplných záznamů měli nebo budou mít kulaté výročí narození tito členové: př. Lukovský 85 roků, př.Smutný 65 roků, př.Labuda E. A př. Lexmaul 55 roků, př. Malý 50 roků, př. Frajt 35 roků. Všem jmenovaným jménem celého klubu gratuluji a přeji do dalších let hodně zdraví a úspěchů nejen chovatelských.

V pokladně k datu 23.10. 2015 bylo 7.322,- Kč. Členský příspěvek nezaplatili tito členové př.Popelek, Švec Taranza, Žurawski. Z pohybu v pokladně vybírám: výdaje – webové stránky 811,-Kč, pohár na EV AV v Nitře 290,.Kč, kroužky 2015 600,- Kč, občerstvení výstava 2014 2.450,-Kč, ubytování hostů 1.130,-Kč, letní setkání 1.500,-Kč, nájemné výstava 2014 1.000,-Kč, poštovné 930,-Kč. Z příjmů : sponzorský dar Hummel a Zausinger 2.000,- Kč, vstupné a katalog 2.495,- Kč, dotace UOK 1.500,- Kč, čl. Příspěvky a kroužky 7.950,-Kč. Dotace 1.500,-Kč od UOK je z minulého roku za aktivní přístup klubu a za plnění všech povinností na činnost klubu V r. 2013 jsme ji z administrativních důvodů nedostali ale po reklamaci jsme ji obdrželi letos. Dostali jsme letos také dotaci z Krajského úřadu Olomouckého kraje o kterou jsme žádali již po několikáté, ve výši 10.000,-Kč. Jedná se o dotaci na podporu EV ve Francii a naši speciální výstavy. Musel jsem pro tento účel zřídit účet u České spořitelny na který budou dotace připsány po dodání všech potřebných dokladů. V jednání mám také poskytnutí dotace od Města Litovel.

Pro informaci uvádím výsledky vyučtování výstavy v r. 2014 kde byl příjem 4.495 Kč a vydání 9.148 Kč. Výsledek schodku je poměrně závislý na pořizovací ceně pohárů, která se odvíjí od stavu pokladny a plánovaných investic.

Za období od minulé členské schůze se sešel výbor klubu dvakrát na pravidelných výborových schůzích o kterých jste byli podrobně informováni zápisy z jednotlivých schůzí. V dnešním zápise jen krátce připomenu první schůzi v květnu u př. Rýši v Hľbokém, kde jsem podal nové informace o činnosti klubu a z konference UOK v Pardubicích kde náš klub zastupoval př. Blaháček. Na této schůzi jsme také dohodli termín a místo Letního setkání chovatelů velkých voláčů. Druhá výborová schůze se právě konala součastně s 3. letním setkání chovatelů velkých voláčů konaném v Jabloňové okr. Malacky na Slovensku za perfektního pořádání př. Pavlíčka. Po běžných informacích o dění v klubu proběhla velmi pěkná přednáška MVDr Stuhára především na téma „ Zraví holubů “, které zpracoval knižně a na toto téma jsme diskutovali a bylo nám odpovězeno na řadu otázek. Vše podal velice jednoduše a srozumitelně, apeloval především na

-čistý , vzdušný a nepřeplněný holubník. Následovalo hodnocení dovezených holubů ( cca 70 ks), které prováděla slovně určená komise ve složení vzdělavatel př. Rýša, předseda př. Labuda E. a host př. Zausinger. Komentovali všechny dovezené holuby jejich přednosti i vady a předávali rady na jednotný pohled a na zlepšení kvality našich chovů velkých voláčů. Nejlepšího mladého HV dovezl př. Meszároš a nejlepšího mladého ČVSR dovezl př. Jankovič. V průběhu velmi pěkného setkání bylo podáváno velmi chutné občerstvení. Vysoké úrovně posledních dvou letních setkání se bude jen těžko udržovat ale jde především o přátelské setkání chovatelů velkých voláčů.

 

Ad 4) Revizi pokladny provedl za nepřítomného př. Taranzu př. Labuda Dušan a přednesl zprávu o jejím stavu. Neshledal žádné nedostatky.

 

Ad 5) V průběhu výstavy se do klubu přihlásili př. Daniecki Ryszard a Orpel Przemyslaw. Jedná se o dva mladé chovatele z Polska, kteří mají zájem pracovat v našem klubu a ihned uhradili poplatky. Společným hlasováním byli přijati za členy klubu. Součastně bylo ukončeno členství př. Žurawski a př. Švec pro neplacení členských příspěvků.

 

Ad 6) Hodnocení holubů proběhlo v prostorách klubovny stejným stylem jako v loni. Vybraní holubi byli dle požadavků jednotlivých posuzovatelů přinášeni do předem připravených klecí rozměru 50 x 50 cm a posuzovatelem byli ohodnoceni jím posuzovaní holubi. Nejlepší byli právě donesení holubi a z nich jsme společně vybrali šampiony a čestné ceny a oddůvodnili proč byli zvoleni za nejlepší představitele daného rázu. Posuzovatel př. Wieder správně vyzval v diskuzi vzdělavatele klubu k určení ještě únosné míry „štíhlosti“ u HV tak aby byla zachována správná velikost a tvar postavy HV. Věcné ceny byly předávány při členské schůzi v neděli.

 

Ad 7) - př. Labuda D. - vyzval výbor k vrácení klecování holubů dle původního systému po jednotlivých chovatelích a barvách. Po diskuzi pro a proti bylo přistoupeno k hlasování a bylo odhlasováno vrácení k původnímu. K této otázce se vrátíme ještě na výborové schůzi v r. 2016. - př. Biroš – upozornil na včasný termím výstavy což mu byly důvody vysvětleny.

- př. Dorazil – upozornil na nepřipravenost holubů na tak velkou výstavu např. špinavý, neprotrhaný neumyté rousy a oddělení burzy od výstavy. U posuzování nebyl klid.

- př. Zaňát – burzu buď uzavřít po dobu posuzování nebo úplně oddělit. Závěr je takový, že burza bude připravena venku v garáži chovatelského areálu.

- př. Manda – připoměl ujednocení typu HV mezi vzdělavatelem a posuzovatelem. Mnoho holubů mělo velké vady hlavně otevřená záda, širší křídlo na které se při hodnocení nehledělo a byly i mezi oceněnými holubi. K tomuto problému se přidal i př. Rýša.

- př. Brachtl – vysvětlil problém, který vznikl u posuzování PV kde jsem přidělil zapisovatele k posuvateli ,který byl součastně vystavovatelem. Této organizační chyby se budu pro příště vyvarovat.

 

Ještě pár vět k činnosti po naší speciálce

 

Především chci poděkovat jmémem celého klubu za reprezentaci na EV v Métách ve Francii kde vystavili 24 ks z celkových vystavených 40 ks Hanáckých voláčů př. Honsa- žluté, př. Kožíšek - modré pruhové, př. Brachtl – modré pruhové, př. Zaoral – modré kapraté, př Labuda E. - žlutě plavé, př. Manda – červené kapraté a andaluzké. ČVSR v barvě černé vystavil př. ing. Beer , PV v barvě andaluzké př. Bc.Veselý a AV v barvě červené př. Brachtl. Nejlepšího hodnocení dosáhl př. Manda, kterému byli ohodnoceni holubi na 96 b. a 2 x 95 b. Všichni se nebáli konkurence a porovnali své chovy s chovateli z jiných zemí a zjistili, že není třeba se bát vystavit ale zároveň se ukázaly věci na kterých je třeba zapracovat, zejména příprava holubů na výstavu . Všeobecně holubi zahraničních chovatelů se předvádí ihned po vytažení z bedny naši holubi až druhý nebo dokonce třetí den. Při moji návštěvě výstavy v Métách v sobotu nebyl určitě takový rozdíl v holubech jaký byl na oceňovacím listě.

 

Stav pokladny k datu 31.12. 2015 je 24.216,- Kč. Byla provedena platba dotace z KÚ olomouckého kraje v částce 10.000,- Kč na náš účet, který jsem následně zrušil abychm neplatily stálé poplatky a Město Litovel ještě poskytlo na naši žádost dotaci v částce 3.000,- Kč. Z této částky musíme vyplatit slíbenou podporu vystavovatelům na EV.

 

 

Dále musím připomenout, že rok 2016 je rokem kdy náš klub bude slavit 60 výročí založení klubu v r. 1956 v Olomouci. Výbor klubu se již na toto připravuje a na květnové schůzi rozhodne o způsobu oslav. Samozřejmě požádáme o podporu u všech spřátelených institucí. Vás tímto žádám o pomoc, radu jak se s touto slávou vypořádat. Doufám, že se na jubilejní výstavu vzorově připravíte a svojí účastí i vystavenými holubi výročí oslavíme.

 

Úplně na závěr jedna smutná zpráva, 29.12.2015 zemřel př. FESTA Josef z Humpolce ,člen našeho klubu od r. 1986, chovatel Hanáckých voláčů žlutých

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

KONANÉ DNE 27. 10. 2014 V LITOVLI U PŘÍLEŽITOSTI SPECIÁLNÍ VÝSTAVY

 

 

Přítomni : dle presenční listiny

 

Program  schůze     1.   Zahájení

                                 2.   Zpráva předsedy

                     3.   Zpráva jednatele a pokladníka

                     4.   Revizní zpráva                      

                     5.   Přijetí nových členů

                     6.   Hodnocení výstavy a předání cen

  1. Diskuze

 

 

   Ad 1,2)  Schůzi zahájil a řídil př. předseda klubu Labuda Ervin, který na úvod přivítal všechny přítomné členy klubu a hosty ze Slovenska a Německa. Poté poděkoval všem vystavovatelům za množství vystavených holubů a přítomným za účast na speciální výstavě.

 

   Ad 3)  K dnešnímu datu má náš klub 51 členů. Členství bylo ukončeno př. Balášovi, ing. Hánoívi a Zaoralovi Zdeňkovi ( zrušili chovy).Z letošní výstavy se omluvili př. Lukovský ze zdravotních důvodů, př. Hán z důvodu cestování, př. ing. Festa příprava na operaci ,př. Kabeláč, př. Javorek z rodinných důvodů a př. Tichý je pracovně zaneprázdněn ale holuby na výstavu zaslal. Všichni pozdravují a přejí úspěchy klubu i všem členům.

  Za období od minulé členské schůze se výbor klubu sešel 2x. První výborová schůze se uskutečnila 4.5. 2014 u př. Rýši v Hľbokém v kompletním složení. Informoval jsem o stavu pokladny, počtu členů a seznámil jsem výbor s vyúčtováním výstavy 2013 s výsledkem – 4. 635,- Kč při nákladech 9.250,- Kč a příjmech 4.615,- Kč. Nedostali jsme doposud dotaci 1.500,- Kč kterou udělovala UOK chovatelů holubů aktivním klubům víceméně z administrativních důvodů. Toto jsem reklamoval, reklamaci uznali ale doposud jsme peníze neobdželi. (pozn. Dotace došla v prosinci 2014)

Dále jsem informoval o společné účasti s př. předsedou Ervinem Labudou na Konferenci UOK chovatelů holubů, která se konala v Pardubicích 5.4. 2014 za účasti zástupců okresů a klubů. Této konference se zůčastnilo ze 75 okresů 48 a ze 28 klubů 25 zástupců. Po úvodních bodech programu přednesli svoje zprávy jednotliví členové UOK.                                                                                                                           -př. Wieder podal informace o plnění usnesení z minulé konference, platnost dvou klubů s účastí PKR, možností objednávat kroužky na r. 2015 i pro kluby kteří mají splněny všechny náležitosti. Dále kritizoval okresy na kterých neprobíhají konference a tam začíná nepořádek, dále informoval o nutnosti zajištění kvalitního vzděkávání posuzovatelů, vypracovat směrnice pro hodnocení a specializaci posuzovatelů a pozval všechny nejen zástupce ale i ostatní členy klubů na setkání chovatelů do Litovle 28.6. 2016

-př. Matouš- přednesl zprávu finanční a upozornil na možnost dotace pro kluby, kteří splní všechny požadavky UOK a na možnost podat žádost o příspěvek na pořádání výstav spojených s výročím klubu.

-př. Holáň- hovořil o školení posuzovatelů, které bylo věnováno přechodu na posuzování evropským způsobem. Máme u nás 81 posuzovatelů a 12 adeptů a vyzívá především kluby o návrhy na doplnění posuzovatelského sboru především o mladší členy.

-př. Kristek- představil majitele 43 plemených chovů (čs 13, mp 13, ), a informoval o zahájení uznávacího řízení chebské straky.

-př. Veselý a Tyler- za standartovou komisi hovořili o mezinárodním zasedání evropského svazu v Bernu, kde byly zařazeny do evropského seznamu česká čejka a pražský středozobý rejdič dále o mezinárodním školení posuzovatelů v Rumunsku, kterého se ČSCH zúčastnili 4 posuzovatelé a vydání seznamu řazení holubů na výstavách.

-př ing. Krůta za revizní komisi- mimo běžné zprávy informoval o zamítnuté stížnosti ZO Soběslav na zrušení povinosti posuzovat evropským způsobem.

 V dodatečných volbách byli doplněni do kontrolní komise př. Luvík a př. ing.Stein.

  Z diskuze byl nejzajímavější příspěvěk upravit čísla kroužků na co nejmenší čísla v sériích a vydávání kroužků do 15.12. každého roku.

Z jednání na UV ČSCH vyplinula možnost objednávat kroužky na r. 2015 opět přes kluby  za cenu 5 Kč,.  Možnost doobjednávky kroužků je 15.1., 15.3., 15.5., 15.6.,  2015 za cenu 7 Kč + poštovné. Kroužky přes klub si objednali př. ing Festa, Tichý, Hromčík a Brachtl.

Druhá výborová schůze se uskutečnila v Holešově 30.8. 2014 společně s Letním setkaním chovatelů velkých voláčů, kterého se mimo výbor klubu zúčastnilo 27 chovatelů m.j. přátelé Durža a Fülle ze slovenského klubu. Oceňuji velmi vysokou účast.

Informoval jsem o setkání představitelů klubů se zástupci UOK chovatelů holubů, které se konalo 2.6. 2014 zde v Litovli. Jednotliví členové UOK přednesli své zprávy a na závěr proběhla diskuze nad dovezenými holuby, kterou odborně vedl RNDr Tyler specialista na genetiku. Následně jsme probrali naši speciální výstavu a nejdůležitější změnou, kterou jste již poznali bylo řazení holubů na naší speciálce. Tato změna vyplinula z diskuze přítomných. Výborným zpestřením byla přednáška veterinárního lékaře MVDr Poláška m. j. chovatele poštovních holubů, který probral veterinární péči o holuby a zařízení v průběhu celého roku. Ochotně odpovídal na různé dotazy a doporučoval jednotlivou léčbu. Kladl důraz především na prevenci v chovu holubů.

Následovala volná diskuze u klecí nad přivezenými holuby. Každý jednotlivý chovatel si svoje holuby představil a vzdělavatel př. Rýša spolu s předsedou posuzovatelského sboru př. Holáněm mu předali několik rad k postupu na vylepšení chovu. Musím přiznat, že mě překvapila veliká účast chovatelů i z větších vzdáleností ale i počet dovezených holubů (cca 70 ks) mezi kterými byly i velmi dobří HV, ČVSR ale i PV. Tak nějak jsem si představoval setkání, strávit pěkný den v poklidné atmosféře mezi kamarády holubáři. Protředí i atmosféra byla jistě vhodná i pro rodinné partnery. Nejde o kvalitu dovezených holubů ale o systém sjednocení pohledu na zvýšení kvality našich velkých voláčů a k tomuto taková setkání jen prospějí. Ještě jednou všem zůčastněným děkuji ,především Labudovi Dušanovi a jeho rodině za výbornou organizaci.

Z pověření výboru jsem pro klub zakoupil 2 výstavní klece 50x50 cm, které budou používany při našich speciálních výstavách.

V pokladně k dnešnímu datu je 11. 743,- Kč. Z pohybu v pokladně od minulé členské schůze vybírám:   

příjmy- 3.000,- Město Litovel, 2.115,- vstupné a katalog výstava 2013, 2.600,- sponzorský dar Zausinger a Hummel, 5.250,- členské příspěvky

vydání- 1.130,- ubytování hosté, 1.700,- překladatelka výstava Litovel a výstava Abensberg, 811,- webové stránky, 1.068 poháry výstava Abensberg, 2.500,- občerstvení výstava Litovel, 3.059 nákup dvou výstavních klecí, 4.568,- poháry výstava Litovel, 568,- poštovné.

 

Ad 4) Revize pokladny byla provedena př. Labudou Dušanem, neshledal ve vedení pokladny závady a  přednesl zprávu členské schůzi.

 

Ad 5) V uplynulém období a na letošní výstavě se do klubu přihlásili nový zájemci př. Vízek Oldřich, Poděbrady s ČVSR, př. Polanský Radek, Novosedly s HV a Blaháček Antonín, Červenka s HV. O přijetí bylo hlasováno společným hlasováním a jednohlasně byli všichni přijati. Bližší informace máte již v adresáři.

 

Ad 6) Hodnocení holubů proběhlo již v sobotu při výběru šampionů v klubovně v nových výstavních klecích kde hodnocené holuby okomentoval každý jednotlivý posuzovatel a k němu přidal i své hodnocení vzdělavatel klubu př. Rýša a vedoucí posuzovatel př. Holáň. Z přinesených nejlepších holubů byly vybráni šampioni a čestné ceny. Ve velmi slušně vedené diskuzi si chovatel mohl připravit své holuby a do diskuze se zapojili i ostatní členové.

Vlastní předání pohárů proběhlo v neděli pod vedením př. předsedy .

 

Ad 7)    - př. Novák Karel - kriticky se vyjadřoval  k velmi brzskému termínu výstavy, který ale chápe ohledně přednosti většího množství vystavených holubů na úkor výborné výstavní kondici holubů.

             - př. Dorazil – se přidal a připoměl, že v ternínu nejsou výletci a stejně HV se nejlépe na výstavě ukáže ve třech letech. Při výstavě v lednu by byl problém s udržením kvality rousů. Dát přednost počtu holubů.

             - př. Labuda Dušan – je za organizování letního setkání jako dobrá věc, třeba v Litovli                        

             - př. Brachtl – možnost více používat webové stránky klubu ( nabídky holubů, fotky holubů,        zařízení, návštěv výstav a chovatelů). Jirka Popelek jistě vše provede ve spokojenost všech členů.